Informatiepagina faillissement MC Slotervaart

Printervriendelijke versie

MC Slotervaart is op 25 oktober 2018 failliet verklaard. Het faillissement betekende dat het Slotervaartziekenhuis werd gesloten. Patiënten zijn overgeplaatst naar andere ziekenhuizen en poliklinische patiënten overgedragen aan andere zorginstellingen. Marc van Zanten en Marlous de Groot werden door de rechtbank aangesteld als curatoren.

Faillissement geëindigd

MC Slotervaart heeft een akkoord aangeboden aan haar crediteuren. Dit akkoord is op 14 mei 2020 door de rechtbank gehomologeerd (goedgekeurd). Als gevolg van de homologatie van het akkoord is het faillissement van MC Slotervaart op 14 mei 2020 geëindigd. Het einde van het faillissement betekent ook het einde van de rol van de curatoren.

Als gevolg van het akkoord wordt een groot deel van de crediteuren voldaan. Meer informatie over de toekomst van het Slotervaartziekenhuis vindt u op de website https://toekomstmcslotervaart.nl

Informatiepagina voormalig curatoren

Meer informatie over het verloop van het faillissement van MC Slotervaart kunt u vinden op de website van de voormalig curatoren.

Verzoeken ten aanzien van het medisch dossier

Na het faillissement op 25 oktober 2018 zijn alle activiteiten in het Slotervaartziekenhuis gestopt. Verzoeken ten aanzien van het medisch dossier van patiënten die zijn behandeld bij MC Slotervaart kunnen sinds 20 april 2020 worden gedaan bij UMC Utrecht. De bewaring en het beheer van de medische dossiers is ondergebracht bij UMC Utrecht.

Via het speciale MC Slotervaart-loket in UMC Utrecht kan een kopie medisch dossier worden opgevraagd. Patiënten hoeven hiervoor niet zelf naar Utrecht te komen. Aanvragen kunnen worden gedaan per e-mail ( mcslotervaartdossier@umcutrecht.nl ) of door telefonisch contact op te nemen met het MC Slotervaart-loket ( 088-755 88 66 ). Het medisch dossier wordt via aangetekende post verstuurd. Voor meer informatie kunt u terecht op www.umcutrecht.nl/mcslotervaartloket.

Aanvragen pathologie

Het Amsterdam UMC heeft het weefselarchief van MC Slotervaart in beheer. Voor het opvragen ten behoeve van pathologie kan een aanvraag worden gefaxt naar nummer 020-512 5227. 

Het indienen van een klacht

Bent u niet tevreden over de door MC Slotervaart verleende zorg? Dan kunt u dat als voormalig patiënt van MC Slotervaart kenbaar maken. Ook wettelijk vertegenwoordigers of directe nabestaanden van voormalige patiënten van MC Slotervaart kunnen dit kenbaar maken.

U kunt daarvoor een email sturen naar klachtenslotervaart@cms-dsb.com , met daarin een omschrijving van uw klacht.