BSN en EPD

Printervriendelijke versie

EPD: Het elektronisch dataverkeer

De behandeld (huis)arts wordt vaak nog dezelfde dag, op de hoogte gesteld van ons onderzoek. Dat gaat veilig en snel via een elektronisch bericht naar zijn computer. Uw arts bewaart uw gegevens in het ziekenhuis informatie systeem, wij noemen dat het elektronisch patiƫntendossier (EPD).

BSN: Het elektronisch berichtenverkeer tussen zorgverleners komt steeds beter op gang. Het gebruik van BSN is hierbij van essentieel belang.

Certificering: Het Klinisch-Chemisch & Hematologisch Laboratorium is geaccrediteerd volgens de richtlijnen van de CCKL.

De CCKL is een stichting voor de bevordering van de kwaliteit van het laboratoriumonderzoek en voor de accreditatie van laboratoria in de gezondheidszorg.