Onderzoek op afspraak

Printervriendelijke versie

De volgende onderzoeken kunnen alleen op afspraak plaatsvinden:

GTT: Glucose Tolerantie Test

LTT: Lactose Tolerantie Test 

Informatie bijzondere onderzoeken:
CD4/CD8 > Kan maandag t/m donderdag tot 16:00 uur en kan niet op vrijdag afgenomen worden.

CO8 > (Cortisol) u dient om 08:00 uur op het bloedafnamelab aanwezig te zijn. 

CO16 > (Cortisol) u dient om 16:00 uur op het bloedafnamelab aanwezig te zijn. 

IMMFT-CLL/NHL pakket immunofenotypering > Kan niet op vrijdag afgenomen worden.

Neem altijd uw identiteitsbewijs en medicatieoverzicht mee naar uw afspraak in het ziekenhuis! Dit geldt ook voor kinderen.
Het is nodig om uw onderzoek, opname of afspraak/behandeling zo veilig mogelijk te laten verlopen. Meer weten? Kijk op onze webpagina over Inschrijving & Identificatie.

Contract met zorgverzekeraars
Wij zijn door alle verzekeraars gecontracteerd, maar niet voor alle zorg. Wij adviseren u bij uw verzekeraar na te gaan of de zorg waarvoor u komt, vergoed wordt.