Oproepsysteem

Printervriendelijke versie

Op het poliklinisch afnamelaboratorium komen jaarlijks zo'n 50.000 patiënten bloed laten afnemen of materiaal inleveren zoals urine en/of ontlasting. Dit komt neer op zo'n 250 patiënten die dagelijks onze polikliniek bezoeken.

Om de privacy van de patiënt te waarborgen en iedereen zo efficiënt en snel mogelijk te helpen, wordt er gebruik gemaakt van een patiënten oproepsysteem.

Door middel van een keuzemenu kunt u aangeven wat de reden van het bezoek aan het laboratorium is. 

Het menu van het apparaat ziet er zo uit:

Nadat u uw keuze heeft gemaakt print het apparaat uw volgnummer.

U neemt plaats in de wachtkamer totdat uw nummer (rood) in de display van het oproepsysteem verschijnt en u meldt zich aan het loket.

Aan het loket zal eerst de naam en geboortedatum gevraagd worden door de medewerker. Dit is noodzakelijk om er zeker van te zijn dat de juiste persoon geprikt gaat worden. vervolgens neemt u weer plaats in de wachtkamer met formulier en etiketten totdat uw nummer (groen) in het display verschijnt. Dan meldt u zich bij de medewerker van de bloedafname om geprikt te worden in de prikruimte.

Sommige patiënten hebben een spoedindicatie en krijgen voorrang, (R=routine, 400 nummer inleveren feces en urine). Het kan dus voorkomen dat een patiënt die na u binnengekomen is, eerder wordt opgeroepen (spoed)

Er worden verschillende buisjes met bloed geprikt. Ieder buisje heeft een andere kleur en een ander antistollingsmiddel. Welke buis geprikt wordt heeft te maken met de testen die de arts wil laten uitvoeren in uw bloed. De aangevraagde test bepaald hierbij de soort buis die moet worden afgenomen. Nadat er bloed geprikt is zullen de buizen naar het laboratorium gebracht worden, zodat de analisten alle aangevraagde testen kunnen uitvoeren.

Neem altijd uw identiteitsbewijs en medicatieoverzicht mee naar uw afspraak in het ziekenhuis! Dit geldt ook voor kinderen.
Het is nodig om uw onderzoek, opname of afspraak/behandeling zo veilig mogelijk te laten verlopen. Meer weten? Kijk op onze webpagina over Inschrijving & Identificatie.

Contract met zorgverzekeraars
Wij zijn door alle verzekeraars gecontracteerd, maar niet voor alle zorg. Wij adviseren u bij uw verzekeraar na te gaan of de zorg waarvoor u komt, vergoed wordt.