CSAS (Centraal Slaap Apneu Syndroom)

Printervriendelijke versie

Een bijzondere vorm van het apneu syndroom is die waarbij de ademhaling tijdelijk stopt of vermindert door een stoornis in de hersenen, waardoor de prikkel om te ademen even vermindert of uitvalt. Men spreekt dan over een centraal apneu syndroom. Dit ademhalingstype wordt ook wel Cheyne-Stokes ademhaling genoemd en kan optreden bij ernstige algemene- en hersenziekten zoals hartfalen of beroerte. Ook bij pasgeborenen kan dit voorkomen, waarbij in sommige gevallen de verminderde ademhaling kan leiden tot plotselinge z.g. wiegendood.

Uit onderzoek blijkt dat slaapstoornis leidt tot overgewicht. Kortslapers produceren kleinere hoeveelheden van het hormoon Leptine dat via de hersenen het gevoel van verzadiging geeft. Hierdoor eten mensen langer door en worden ze dikker. Een ander hormoon, Gherline, dat tegenovergesteld werkt en honger en eetlust opwekt wordt juist meer aangemaakt als men minder slaapt. Wederom een risicofactor voor overeten en het ontstaan van obesitas. 

Neem altijd uw identiteitsbewijs en medicatieoverzicht mee naar uw afspraak in het ziekenhuis! Dit geldt ook voor kinderen.
Het is nodig om uw onderzoek, opname of afspraak/behandeling zo veilig mogelijk te laten verlopen. Meer weten? Kijk op onze webpagina over Inschrijving & Identificatie.

Contract met zorgverzekeraars
Wij zijn door alle verzekeraars gecontracteerd, maar niet voor alle zorg. Wij adviseren u bij uw verzekeraar na te gaan of de zorg waarvoor u komt, vergoed wordt.