Geriatrie

Printervriendelijke versie

De afdeling geriatrie omvat een polikliniek, een dagkliniek en een klinisch opname gedeelte. Het verschil tussen een polikliniek bezoek en een dagkliniek bezoek hangt samen met de aard van en/of de hoeveelheid klachten. Op het moment dat uw afspraak wordt gemaakt bij onze afdeling wordt de keuze gemaakt of u de polikliniek of de dagkliniek zult bezoeken.

Op de poli kunt u of uw huisarts een afspraak maken. Voor het eerste bezoek is 1.5 uur beschikbaar.

Wanneer er meerdere problemen tegelijkertijd zijn kan de huisarts er voor kiezen een afspraak te maken op de dagkliniek.Is volgens de verwijzer op de eerste dag specifiek nader onderzoek gewenst zoals een scopie, echo of consult van een andere specialist dan kan dit in overleg met één van de geriaters alvast worden afgesproken.

Contactgegevens
U vindt de verpleegafdeling geriatrie op de begaande grond. Als u bij de hoofdingang binnenkomt gaat u rechtsaf twee klapdeuren door en dan naar rechts tot aan de gesloten deur hierachter bevindt zich de afdeling.

Telefoonnummers

AfdelingTelefoonnummer
Verpleegafdeling020 - 512 4224
Dagkliniek020 - 512 5135
Polikliniek020 - 512 5106
Secretariaat Geriatrie

020 - 512 4262

Een gastvrij ontvangst
Zijn uw naasten niet in de gelegenheid om met u mee te gaan? Dan stellen wij u gerust. Onze gastvrouwen staan bij de hoofdingang en de ingang poliklinieken voor u klaar en heten u graag welkom. De gastvrouwen begeleiden u vanaf uw moment van binnenkomst tot en met uw vertrek.

Wens u gepaste begeleiding of zijn er vragen over onze service? De gastvrouwen zijn te bereiken op telefoonnummer 020-512 5009.

Links
Stichting Alzheimer Nederland
Op deze site worden tal van vragen beantwoord over de verschillende vormen van dementie en hoe ermee om te gaan. U kunt allerlei folders downloaden.

Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie
De NVKG is een overkoepelende organisatie voor de klinische geriatrie in Nederland en streeft naar 400 klinisch geriaters met in ieder ziekenhuis klinisch geriatrische expertise. Op de website geeft de NVKG informatie over het specialisme Klinische geriatrie. Wat is dat?

Neem altijd uw identiteitsbewijs en medicatieoverzicht mee naar uw afspraak in het ziekenhuis! Dit geldt ook voor kinderen.
Het is nodig om uw onderzoek, opname of afspraak/behandeling zo veilig mogelijk te laten verlopen. Meer weten? Kijk op onze webpagina over Inschrijving & Identificatie.

Contract met zorgverzekeraars
Wij zijn door alle verzekeraars gecontracteerd, maar niet voor alle zorg. Wij adviseren u bij uw verzekeraar na te gaan of de zorg waarvoor u komt, vergoed wordt.