Opname

Printervriendelijke versie

Uw specialist heeft met u besproken dat u binnenkort wordt opgenomen op de afdeling Geriatrie van het MC Slotervaart. Afhankelijk van de aard van de klachten komt u op de polikliniek of het dagverblijf terecht. Het is goed om u van te voren voor te bereiden op uw opname. Hoe u dat doet, leest u op deze pagina. Uitgebreide informatie vindt u ook in onze folders. Op de dag van opname meldt u zich op de afgesproken tijd bij de afdeling Geriatrie. Neemt u alstublieft het volgende mee:

  • Uw verzekeringspasje of -papieren
  • Geldige identificatie
  • Eigen medicatie en een actueel overzicht van uw medicatie van uw stadsapotheek
  • Toiletspullen
  • Ondergoed, nachtgoed, bovenkleding en schoeisel waar u goed op kunt lopen
  • Rolator, stok en overige hulpmiddelen
  • U wordt dringend verzocht niet veel sieraden/geld mee te nemen

Op de afdeling worden mannen en vrouwen op dezelfde zaal verpleegd. Als u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dit kenbaar maken en wordt hier indien mogelijk rekening mee gehouden.

Wij adviseren u waardevolle bezittingen thuis te laten want de kastruimte is gering en kan niet afgesloten worden. Het ziekenhuis werkt o.a. mee aan de opleiding van artsen, specialisten en verpleegkundigen.

Ontslag
Mocht aansluitend aan uw ziekenhuisopname vervolgzorg nodig lijken, dan wordt u door de verpleegafdeling waar u opgenomen bent aangemeld bij het transferpunt. Dit transferpunt regelt de nazorg en de medewerkers begeleiden u hier in. MC Slotervaart heeft een samenwerkingsverband met verschillende zorginstellingen. Voor meer informatie over opname, behandeling, bezoektijden en ontslag kunt u bijgaande brochure lezen.