Polikliniek

Printervriendelijke versie

Als u een controle afspraak heeft of een minder complexe klacht krijgt u een afspraak op de polikliniek. U heeft dan een gesprek met de geriater of een arts-assistent. Het kan zijn dat de arts op dat moment een aanvullend onderzoek wil, bijvoorbeeld een geheugentest of een uitgebreide bloeddrukmeting, dit wordt dan gelijk gedaan door de verpleegkundige zodat u daar niet speciaal voor terug hoeft te komen.

Polikliniek Oncologie en Ouderen

In een samenwerkingsverband met de afdeling Oncologie is de zorg voor ouderen met kanker verbeterd. Patiënten worden voorafgaand aan hun behandeling door een geriater en een oncoloog onderzocht, indien mogelijk in een gecombineerd spreekuur.

Migrantenpolikliniek

De afdeling geriatrie van het Slotervaart heeft sinds 2004 een speciale poli voor het onderzoek van geheugenproblemen bij niet westerse migranten. Omdat de gangbare Nederlandse testen niet  bruikbaar waren in deze groep zijn er twee speciale testen ontwikkeld. Een ervan wordt afgenomen door de ergotherapeut, een tweede, de CCD (Cross Culturele Dementie) test , wordt afgenomen door de neuropsycholoog.

Medicatie spreekuur dementie

Patiënten met de diagnose ( beginnende ) dementie kunnen, door de Geriater, medicatie voorgeschreven krijgen. Deze medicatie heeft als doel het proces van geheugen achteruitgang te vertragen.

Het gebruik van dit medicijn ( Galantamine, Exelon, Ebixa) wordt door een verpleegkundige van de Dagkliniek Geriatrie begeleid .De bedoeling van dit spreekuur is , dat de verpleegkundige telefonisch contact houdt ( in het begin om de 2 a 3 weken ) met de partner, familie of mantelzorger van de patient.

Belangrijke punten die dan besproken worden zijn:

  • thuissituatie
  • gedrags-, stemmingsveranderingen
  • wordt de medicatie trouw ingenomen, heeft men last van, mogelijke, bijwerkingen.
  • kan de dosering verhoogd worden
  • moet er een herhaalrecept geschreven worden

Bij twijfel of vragen heeft de verpleegkundige overleg met de Geriater.

Geeft het gebruik geen klachten, en wordt de maximale dosering gebruikt, dan wordt er elk half jaar door de verpleegkundige een geheugentest afgenomen.

Spreekuur

Het spreekuur is dinsdag van 9.00 tot 12.00 uur en donderdag van 9.00 tot 12.00 uur. Telefoon 020 - 5125148.

Contact

Het telefoonnummer van de polikliniek is 020 5125106, wij zijn bereikbaar op werkdagen van 8.30 uur tot 16.30 uur.