Valkliniek

Printervriendelijke versie

Vallen is een veel voorkomend probleem en kan tot letsel en gezondheidsschade leiden. Op de valpolikliniek wordt onderzocht waarom iemand valt en hoe dat eventueel in te toekomst voorkomen kan worden.

Het onderzoek op de valpolikliniek bestaat uit 2 delen:

  1. Op de dagkliniek geriatrie wordt u door een arts en een fysiotherapeut onderzocht. Daarbij worden ook de volgende onderzoeken gedaan: bloedonderzoek, röntgenfoto, ECG (hartfilmpje), bloeddrukmeting, geheugenonderzoek, test voor gezichtsvermogen. Er wordt ook aandacht besteed aan uw medicijngebruik.
  2. Voorafgaand aan het bezoek aan de dagkliniek wordt u thuis bezocht door een ergotherapeut. Bij het voorkomen van vallen is de woonomgeving erg van belang. De ergotherapeut kan u gericht advies geven hierover.

Op de dag van het onderzoek in het ziekenhuis vindt een multidisciplinaire bespreking plaats en worden de adviezen die daaruit voortkomen met u besproken.

Uw huisarts kan verwijzen naar de valpolikliniek. De aanmelding gebeurt via de dagkliniek geriatrie.

Leest u hier de folder over de valpolikliniek

Contact

Het telefoonnummer van de polikliniek is 020 512 5106, wij zijn bereikbaar op werkdagen van 8.30 uur tot 16.30 uur.