Verblijf Geriatrie

Printervriendelijke versie

De verpleegafdeling geriatrie is een halfgesloten afdeling. De toegangsdeur is gesloten met een codeslot. Patiënten die de code kunnen onthouden kunnen de afdeling verlaten.Voor patiënten met een verminderde geheugenfunctie biedt deze oplossing veiligheid, het voorkomt dat patiënten gaan dwalen of verdwalen buiten en in het ziekenhuis.

De afdeling biedt plaats aan 25 patiënten. Er zijn vier éénpersoonskamers en zes vierpersoonskamers.

Gesprek arts
U heeft in de eerste week van de opname en voor het ontslag een gesprek met de zaal arts. Als er behoefte is voor meerdere gesprekken kunt u dit aangeven. U kunt bij de balie een afspraak maken voor een gesprek.

Artsenvisites
De artsenvisites zijn dagelijks van maandag t/m vrijdag van 9.15 tot 10.30 uur. Deze visites wordt gelopen door de zaalarts, een verpleegkundige en 1x per week de geriater. Tijdens deze visites bespreken zij de behandeling en kunt u vragen stellen.

Multidisciplinaire overleg
Wekelijks wordt in het multidisciplinair overleg de voortgang van een patiënt besproken. Tijdens dit overleg zijn de medisch specialisten, afdelingsartsen, verpleegkundige en alle overige betrokken disciplines aanwezig zoals sociaal medische zorg, transfer verpleegkundige, fysiotherapie, diëtiste, activiteitenbegeleidster etc.

Televisie
U kunt een televisie aanvragen via een aanvraagkaart van patiëntline. De aanvraagkaart is bij de balie verkrijgbaar.

Bezoek
Bezoektijden weekdagen

15.00 - 17.00 uur

18.30 - 19.30 uur

Weekend/feestdagen
Behalve bovenstaande bezoektijden is er in het weekend nog een extra tijd van 10.45 – 12.00 uur. Buiten deze tijden alleen bezoek toegestaan in overleg met verpleegkundige.

Huiskamer
De afdeling heeft een huiskamer waar van maandag t/m donderdag een activiteiten begeleidster aanwezig is. In de huiskamer en op de afdeling wordt er gestreefd naar een huiselijke sfeer. Patiënten kunnen grotendeels doen wat zij thuis ook doen. Dit is bedoeld om de zelfredzaamheid van patiënten zoveel mogelijk te behouden en is belangrijk voor de terugkeer naar de eigen woonomgeving.

Transferpunt
Mocht aansluitend aan uw ziekenhuisopname vervolgzorg nodig lijken, dan wordt u door de verpleegafdeling waar u opgenomen bent aangemeld bij het transferpunt. Dit transferpunt regelt de nazorg en de medewerkers begeleiden u hier in. MC Slotervaart heeft een samenwerkingsverband met verschillende zorginstellingen. De medewerkers van het transferpunt coördineren de vervolgzorg en zijn bovendien vraagbaak voor zowel artsen, paramedici, verpleegkundigen als patiënten en hun contactpersonen. 

Voor meer informatie over opname, behandeling, bezoektijden en ontslag kunt u bijgaande brochure lezen.

Bereikbaarheid
Om snelle en kwalitatief goede nazorg te kunnen bieden aan patiënten onderhoudt het MC Slotervaart contacten met diverse instellingen. Het Transferpunt is telefonisch bereikbaar op toestel 4601 (extern: 020 512 4601) en per e-mail: transferpunt@slz.nl.

Activiteitenbegeleiding
De kern van de werkzaamheden van een activiteitenbegeleidster is het agogisch bezig zijn met behulp van activiteiten toegespitst op de individuele persoon, in dit geval de geriatrische patiënt. Doelstellingen daarbij zijn onder meer het behouden en/of uitbreiden van eigen vaardigheden van de patiënt, het gevoel van eigen waarde versterken, het gevoel van afhankelijkheid verminderen, sociale contacten bevorderen, het bevorderen van zelfredzaamheid en hospitalisatie proberen tegen te gaan. De activiteitenbegeleidster heeft verscheidene belevingsgerichte methoden tot haar beschikking om voornoemde doelstellingen te bereiken, waaronder doelmatig observeren, validation en Realiteit Oriëntatie Training.