Info voor professionals

Printervriendelijke versie

De afdeling geriatrie biedt zorg aan oude tot zeer oude mensen, meestal met meerdere ziekten tegelijk. Soms heeft de patient(e) een combinatie van lichamelijke en psychische klachten, vaak samen met het gebruik van verschillende geneesmiddelen. De combinatie van ziekten geeft een hoge kwetsbaarheid welke zich kan uiten in vallen of verminderde zelfredzaamheid. De afdeling biedt de oudere patient(e) medische zorg, gericht op een goede kwaliteit vanleven. Hoewel de gemiddelde leeftijd vande patienten boven de 70-80 jaar ligt, staat niet de leeftijd maar de kwetsbaarheid/welzijn van de patient(e) centraal. Daarnaast coordineert de klinisch geriater een goede afstemming van de zorg alsmede de coordinatie daarvan.

Het specialisme geriatrie is in de jaren '70 ontstaan in het MC Slotervaart en beschikt over topklinische expertise op het gebied van geheugenstoornissen. Door de samenwerking met de afdelingen neurologie en psychiatrie is ervaring verworven in de diagnostiek van vele vormen van dementie.

Ook de familieleden van patienten hebben de aandacht voor voorlichting en begeleiding, waarvoor onze afdeling beschikt over verpleegkundig specialisten, samenwerking met een neuropsycholoog en een coordinator meldpunt dementie van de afdeling.

Regelmatig vinden wetenschappelijke onderzoeken plaats in (deel)projecten waarvan de resultaten in de praktijk de professionaliteit van werken steeds blijven innoveren. Tijdens de jaarlijkse landelijke geriatriedagen wordt aan de resultaten van onderzoeken door onze specialisten en arts-assistenten regelmatig aandacht besteed.

Een kennismaking met de Dagkliniek Geriatrie

Voor alle verwijzers en zorgverzekeraars is naast de patiëntenvoorlichtingsfilm tevens een aantal interviews opgenomen met verschillende disciplines, zoals de geriater, verpleegkundige, ergotherapeut, fysiotherapeut, neuropsycholoog en diëtist.

Klik op de links om de films te bekijken:

Wij hopen u hiermee een goede indruk te geven van de mogelijkheden van de dagkliniek Geriatrie.

De verschillende vormen diagnostisch proces en behandelsetting

Voor patiënten met:Behandelsetting en behandelplan:
Acute somatische ontregeling bijv. deliersyndroom en alleenwonend.Opname.
Acute somatische ontregelijng bijv. decompensatio cordis, polyfarmacie, ontregeling diabetes, al langer vergeetachtigOpname.
Mobiliteitsproblemen: bijv. afgelopen jaar 2x of meermalen gevallen. Nauwelijks acute andere somatische ziekten.Verwijzing mobiliteitspoli / valpoli.
Geheugenklachten en klachten in zelfredzaamheidVerwijzing geheugenpoli.
Acute somatisch ontregeling en al langduriger psychiatrische decompensatie met systeemproblematiek.Verwijzing naar geriatrische afdeling pscyhiatrisch ziekenhuis (GAPZ) of eerst screening geriater (telefonisch overleg) voor somatische screen.
Al langer bestaande achteruitgang (frailty). Somatisch en psychologische interactie. Verwijzing poli geriatrie.