Over ons

Printervriendelijke versie

Het MC Slotervaart heeft een lange traditie in de klinische geriatrie en geriatrie is een belangrijk speerpunt van het ziekenhuis. De afdeling beschikt over 25 klinische bedden met 450 opnames per jaar, een grote dagkliniek waar 1.200 bezoeken per jaar plaats vinden en een polikliniek. Daarnaast worden consulten verricht op andere afdelingen in het ziekenhuis. Er is binnen het ziekenhuis een intensieve samenwerking met andere vakgroepen, onder andere binnen het Geheugenteam en de Valpolikliniek. Buiten het ziekenhuis wordt actief samengewerkt met meerdere verpleeghuizen, GGZ-instelllingen, academische ziekenhuizen en huisartsen. De afdeling is betrokken bij het Landelijk Dementieprogramma en het Nationaal Programma Ouderenzorg.

Wie werken er op de afdeling?

Op deze afdeling werken klinisch geriaters, artsen in opleiding, coassistenten, senior verpleegkundigen,verpleegkundigspecialist, leerling verpleegkundigen, verzorgenden, helpenden, een afdelingssecretaresse, voedingsassistente, fysiotherapeut, activiteitenbegeleidster, ergotherapeut, maatschappelijk werkende, diƫtiste en een geestelijke verzorgende.

De vakgroep Klinische geriatrie bestaat momenteel uit 5 klinisch geriaters. Twee ouderenpsychiaters van Arkin zijn parttime verbonden aan de afdeling. Daarnaast zijn op de afdeling een verpleegkundig specialist werkzaam en diverse artsen in opleiding (tot klinisch geriater, huisarts of psychiater). 

Co-schappen

In samenwerking met het UvA(AMC) en het VU (VUMC) bieden wij de mogelijkheid tot het volgen vaneen keuze-coschap of semi-artsstage. Afhankelijk van de duur van het co-schap bestaat de stage uit een klinisch deel en/of een dagkliniekstage. Studenten van de Vu/UvA kunnen hiervoor contact opnemen met de stage coƶrdinator van hun eigen opleiding. Ook voor co-assistenten van andere universiteiten is, in overleg en bij voldoende capaciteit, het volgen van een co-schap bij ons mogelijk.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het co-onderwijs@slz.nl.