Sociaal medische zorg

Printervriendelijke versie

Sociaal medische zorg / maatschappelijk werk

Bij de afdeling Sociaal Medische Zorg werken sociaal verpleegkundigen en maatschappelijk werkers verspreid over de verschillende clusters c.q. afdelingen. Zij richten zich vooral op de sociale en persoonlijke omstandigheden van de patiënt, dit in samenhang met opname, verblijf en ontslag ziekenhuis.

Aanvragen Sociaal Medische Zorg

De gevolgen van een ziekenhuisopname zijn voor een patiënt en diens naasten soms moeilijk te overzien. Als de problematiek niet zo duidelijk is of niet goed boven tafel komt, kan de sociaal verpleegkundige/maatschappelijk werker dit onderzoeken en inventariseren.

Het kan ook voorkomen dat zich tijdens de ziekenhuisopname problemen voordoen die:

  • de behandelling negatief beinvloeden
  • het ontslag naar huis bemoeilijken
  • het ontslag naar huis onmogelijk maken

Ook dan kan de sociaal verpleegkundige/maatschappelijk werker in consult worden gevraagd voor psychosociale hulpverlening, begeleiding en ondersteuning. Dit geldt ook voor de mantelzorgers/partners.

Als ontslag naar huis niet mogelijk is

De sociaal verpleegkundige/maatschappelijk werker bemiddelt in een passende voorziening, bijvoorbeeld:

  • een verpleeghuis - somatisch of psycho-geriatrisch, - chronisch, tijdens (revalidatie), zorgintensief, terminaal, - Meso of CVA project
  • een verzorgingshuis: - uitsluitend tijdelijke opnames
  • een hospice voor terminale zorg
  • een herstellingsoord

Voor een verpleeghuis/verzorgingshuisplaatsing is een indicatie nodig.