Aanbevolen publicaties

Printervriendelijke versie

Kwetsbare Ouderen, uitgever Sociaal en Cultureel Planbureau, ISBN978 90 377 05423, feb 2011. Auteur dr. C. van Campen.

Ruim een kwart van de 65-plussers is kwetsbaar voor ernstige gezondheidsproblemen. 

Het aantal kwetsbare ouderen zal tussen 2010 en 2030 naar verwachting toenemen met ruim 300.000 van bijna 700.000 naar meer dan 1 miljoen.

Kwetsbare ouderen hebben een 4 tot 5x grotere kans op opname in verzorgings- of verpleeghuis en een 2-3x grotere kans op overlijden binnen 3 jaar in vergelijking met de groep niet-kwetsbare ouderen.