Voor welke vragen kan ik naar een geriater verwijzen?

Printervriendelijke versie

A. Lichamelijke problematiek

 1. De patiënt wordt moeilijk ter been. Hij is het laatste jaar meer dan 2x gevallen. De oorzaak is niet duidelijk. Kan er iets aan gedaan worden? Kan hij nog voor een speciale training in aanmerking komen?
 2. Patiënt heeft continentieproblemen, klaagt hier zelf niet over maar de kinderen en de thuiszorg treffen hem regelmatig incontinent aan. Wat is de oorzaak? Kan de patiënt infecties hebben en gebruikt hij het juiste materiaal?
 3. Patiënt weigert te eten en valt lanzaam af. Hij is moe en heeft steeds meer hulp nodig. Er is colonkanker geconstateerd, wat is de juiste behandeling?
 4. Patiënt heeft ernstig nierfalen en nefroloog overweegt dialyse. Patiënt en kinderen twijfelen over de zin van deze therapie. Welk traject is het beste?
 5. Patiënt heeft decompensatio cordis en diabetes. Hij gebruikt veel medicatie. Kan dit eenvoudiger? Kan er gestopt worden met medicijngebruik?
 6. Patiënt heeft al jaren Parkinson en soms bronchitis. Hij raakt steeds meer in de war. Hoe komt dit? Ligt dit aan de medicatie?
 7. Patiënt gaat steeds vaker in bed liggen, maar voelt zich verder goed. Waarom doet hij dit en moeten we dit accepteren?
 8. Patiënt valt onverklaarbaar af. Hoe kan dit?

B. Psychische problematiek

 1. De patiënt is lusteloos. Partner is afgelopen jaar overleden. Kinderen maken zich zorgen. Is dit normale rouwverwerking of een depressie?
 2. De patiënt klaagt "geen zin meer in het leven" te hebben. Hoort dit bij het ouder worden?
 3. Patiënt is recent geopereerd, maar is sindsdien regelmatig in de war. Wat is er aan de hand?
 4. Patiënt wordt vergeetachtiger en is vaak geagiteerd. Hoe komt dit en wat kan er aan gedaan worden?
 5. Patiënt woont in een verpleeghuis en raakt sexueel ontremd. Zijn hiervoor medicijnen?

C. Sociale problematiek

 1. De patiënt heeft moeite met het accepteren dat hij niet meer thuis kan wonen. Kan een geriater uitleggen hoe we dit kunnen aanpakken?
 2. De CIZ-instantie weigert de diagnose dementie van de huisarts te accepteren. Wat kan een geriater hieraan doen?
 3. Patiënt heeft meer hulp nodig, maar is nog veel te goed voor het verpleeghuis. Wat zijn andere opties?
 4. Patiënt is dement en partner overbelast. Partner wil zijn partner niet naar een andere woonomgeving verplaatsen, maar de zorg schiet te kort. Kan een geriater meedenken in dit proces?