Co-assistent schappen

Printervriendelijke versie

In samenwerking met de UvA(AMC) en de VU (VUMC) bieden wij de mogelijkheid tot het volgen vaneen  keuze-coschap of semi-artsstage. Afhankelijk van de duur van het co-schap bestaat de stage uit een klinisch deel en/of  een dagkliniekstage.  Studenten van de Vu/UvA kunnen hiervoor contact opnemen met de stage coördinator van hun eigen opleiding. Ook voor co-assistenten van andere universiteiten is  – in overleg  en bij voldoende capaciteit – het volgen van een co-schap bij ons mogelijk.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat klinische Geriatrie via 020 512 4262.