Deskundigheidsbevordering

Printervriendelijke versie

Het multidisciplinair team (MDT) en deskundigheidsbevordering.

Een bezoek aan een klinisch geriater is voor een oudere patiënt vaak belastend. Om deze belasting te verminderen wordt het bezoek gestroomlijnd zodat de verschillende onderzoeken en gesprekken optimaal op elkaar aansluiten. De patiënt wordt 'gekeurd' door een team met verschillende disciplines. Met een dergelijk team (MDT) worden niet alleen patiënten behandeld, maar ook deskundigheidsbevordering gegeven aan diverse afdelingen en disciplines zoals:

Medisch specialistische afdeling in het ziekenhuis; bijvoorbeeld delierscreening, odnersteuning in de beslisvorming geriatrisch oncologie patiënten, screening van ouderen die tijdens opname ondervoed raken, screening en vroegdiagnostiek vallen, ondersteuning in de zorgvragen bij ouderen.

Ziekenhuisbrede opleiding aan AIOS

Ziekenhuisbrede opleiding aan verpleegkundigen

Geriatrie levert een bijdrage aan de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde

Consultatie in verpleeghuizen

Consultatie in psychiatrische ziekenhuizen