Onderzoekstage op de afdeling geriatrie

Printervriendelijke versie

Op de afdeling Geriatrie is het mogelijk om een onderzoeksstage te lopen. Aan de hand van overleg wordt het onderwerp van het onderzoek vastgesteld. Hierbij is er ook ruimte voor eigen input. Afhankelijk van het onderwerp wordt er een onderzoeksvoorstel bij de Medische Ethische Commissie van het Slotervaartziekenhuis ingediend. Hierbij dient er tevens een toestemmingsformulier en een informatiebrief voor de patiƫnt/vertegenwoordiger geschreven te worden. Wanneer het onderzoek is goedgekeurd, kan worden begonnen met het verzamelen van de data. Het verzamelen van de data gebeurt op de verpleegafdeling en dagkliniek. Nadat alle data is verzameld, wordt deze geanalyseerd. Bij het Slotervaartziekenhuis wordt hier het programma SPSS voor gebruikt.

De resultaten worden in de vorm van een artikel weergegeven.

De onderzoekactiviteiten vinden plaats onder begeleiding van een van de geriaters. Afhankelijk van het onderwerp kunnen andere disciplines om advies worden gevraagd.

Het doen van een wetenschappelijke stage is mogelijk voor de studies

  • geneeskunde
  • gezondheidswetenschappen
  • psychologie.

Naast een onderzoeksstage bestaat er een mogelijkheid om als onderzoeksmedewerker op de afdeling te werken. Dit is projectgebonden.

Ook vanuit andere ziekenhuizen worden onderzoeken/studies geinitieerd waarbij de medewerking van de afdeling geriatrie gevraagd wordt. De onderzoeker heeft een gesprek met een van de klinische geriaters over het nut en de doelstellingen van het onderzoek/studie en bij toestemming mag de onderzoeker enkele dagen/weken op onze afdeling gebruik maken van afgesproken faciliteiten.