Feiten en cijfers

Printervriendelijke versie

Jaarverslagen
Het jaarverslag geeft een overzicht van de ontwikkelingen die zich in dat bepaalde jaar hebben voorgedaan in MC Slotervaart. U kunt hier de jaarverslagen van de afgelopen jaren downloaden.

Jaardocument 2016
MC Slotervaart heeft in juli 2017 haar concept jaarrekening over 2016 gedeponeerd. Wat het bestuur betreft kan dit document als definitief worden gezien, echter zal de controle door de accountant pas in een later stadium worden afgerond.

Milieujaarverslag
Het milieujaarverslag geeft een beeld van de activiteiten die op het vlak van milieu binnen MC Slotervaart in 2015 hebben plaatsgevonden.

Milieujaarverslag 2016
Milieujaarverslag 2015

Prestatie indicatoren
Het vergelijken van ziekenhuizen op prijs geeft inzicht maar zegt niets over de kwaliteit van de door een ziekenhuis geleverde zorg. De overheid verplicht de ziekenhuis steeds meer tot het openbaar maken van kwaliteitscijfers, de zogenoemde prestatie indicatoren. Dit zijn objectief meetbare gegevens die een inzicht geven in de kwaliteit van de zorg. U moet hierbij denken aan het percentage doorligwonden, het optreden van infecties en een overzicht van het aantal uitgevoerde operaties. Hier kunt u de actuele prestatie indicatoren van MC Slotervaart vinden.

Op de onderstaande webpagina kunt u de actuele gegevens inzien:

Sterftecijfers 2016

Elk jaar publiceren ziekenhuizen op 1 maart de laatst berekende sterftecijfers. De sterftecijfers worden berekend met de Hospital Standardized Mortality Ratio (HSMR) statistiek door het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS). De HSMR methode is in Engeland ontstaan en in Nederland verder ontwikkeld. De HSMR berekent voor elke patiënt die opgenomen wordt in een ziekenhuis de sterftekans. Dit wordt gedaan aan de hand van kenmerken van een patiënt. Het belangrijkste kenmerk is de hoofddiagnose van de patiënt. Verder wordt er onder andere rekening gehouden met de leeftijd, meespelende chronische ziekten en of het om acute zorg gaat. De verwachte sterfte wordt vervolgens afgezet tegen de daadwerkelijke sterfte in het ziekenhuis.

Het landelijke gemiddelde HSMR cijfer is 100. In 2016 is het HSMR cijfer van MC Slotervaart 104 met  betrouwbaarheidsinterval (91 – 119). Hiermee scoort MC Slotervaart gemiddeld.

Bij MC Slotervaart worden de dossiers van sterfgevallen aandachtig bestudeerd door specialisten en verpleegkundigen middels dossieronderzoek. De kwaliteit van zorg wordt structureel bekeken en er wordt actief gezocht naar mogelijke verbeteringen in het zorgproces. Naast de HSMR worden er ook sterftecijfers berekend voor verschillende diagnosegroepen, de zogeheten SMR’s.

Klik hier voor het HSMR cijfer van MC Slotervaart en de opsplitsing per SMR diagnosegroep van 2016.

Leeswijzer Consumentenbond
Meer informatie over de interpretatie van de HSMR vindt u in de leeswijzer van de Consumentenbond (klik hier).

Meer informatie over de methodiek van de HSMR vindt u in het methodologisch rapport van het CBS (klik hier).

Organogram
Klik hier voor het organogram van MC Slotervaart.