Geheugenpoli voor migranten

Printervriendelijke versie

De afdeling geriatrie van MC Slotervaart heeft sinds 2004 een speciale polikliniek voor het onderzoek van geheugenproblemen bij niet-westerse migranten. Dit houdt in dat er aanpassingen zijn gedaan om de reguliere diagnostiek en behandeling zoals die binnen de geheugenpolikliniek wordt geboden, toegankelijk te maken voor oudere migranten.

Op deze polikliniek is een tolk aanwezig die de taal van de patiënt spreekt. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van aangepaste diagnostische tests voor het in kaart brengen van het geheugen, het denken en het handelen. In MC Slotervaart werden door de afdeling geriatrie en medische psychologie een nieuwe cognitieve screeningstest, de Cross Culturele Dementiescreening (CCD) ontwikkeld. Ook de ergotherapeut heeft een aangepaste set van taken ontwikkeld die geschikt zijn voor ouderen uit andere culturen.

Voor een folder over deze speciale geheugenpolikliniek met uitleg voor de patiënt zelf en familie, klik hier.

Neem altijd uw identiteitsbewijs en medicatieoverzicht mee naar uw afspraak in het ziekenhuis! Dit geldt ook voor kinderen.
Het is nodig om uw onderzoek, opname of afspraak/behandeling zo veilig mogelijk te laten verlopen. Meer weten? Kijk op onze webpagina over Inschrijving & Identificatie.

Contract met zorgverzekeraars
Wij zijn door alle verzekeraars gecontracteerd, maar niet voor alle zorg. Wij adviseren u bij uw verzekeraar na te gaan of de zorg waarvoor u komt, vergoed wordt.