Nieuwsarchief

Terug naar Nieuwsarchief

Curatoren richten zich op uitbetaling crediteuren in april 2020

30 oktober 2019
Printervriendelijke versie

Persupdate van de curatoren

 

Amsterdam, 30 oktober 2019                                                       Aantal pagina’s: 1

 

4e Faillissementsverslag beschikbaar

Curatoren richten zich op uitbetaling crediteuren in april 2020

Het voorgenomen 100% crediteurenakkoord komt steeds dichterbij. De rechtbank Amsterdam heeft vastgesteld dat er op 12 maart 2020 een verificatievergadering plaatsvindt. Crediteuren hebben nog tot 16 december 2019 de gelegenheid een vordering in te dienen.

Zadelhoff en de gemeente Amsterdam zijn nog steeds in constructief overleg. Op basis van de huidige stand van zaken, bestaat het voornemen om een 100% akkoord aan te bieden aan schuldeisers in het faillissement. Indien het akkoord wordt aangenomen, krijgen alle faillissementsschuldeisers (waaronder openstaande vorderingen van medewerkers) volledig betaald.

In november 2019 ontvangen alle faillissementsschuldeisers een brief van de curatoren over de afwikkeling van het faillissement. De rechter-commissaris heeft bepaald dat alle faillissementsschuldeisers uiterlijk op 16 december 2019 hun vorderingen bij de curatoren moeten hebben ingediend. De curatoren beoordelen alle ingediende vorderingen. Tijdens de verificatievergadering op 12 maart 2020 stemmen schuldeisers vervolgens over het voorgestelde akkoord. Eind maart 2020 volgt dan de bekrachtiging door de rechtbank van het akkoord. Op dat moment is het faillissement van MC Slotervaart beëindigd. Curatoren zullen dan in april 2020 overgaan tot het uitbetalen aan alle 1.600 schuldeisers.

De curatoren Marc van Zanten en Marlous de Groot hebben vandaag het vierde faillissementsverslag gepubliceerd waarin dit staat vermeld. Het verslag is te vinden op: http://www.cmslaw.nl/slotervaartziekenhuis

 

#Einde persbericht