Nieuwsarchief

Terug naar Nieuwsarchief

Curatoren stellen gemeente aansprakelijk

21 maart 2019
Printervriendelijke versie

Met de aangekondigde onteigeningsprocedure door de gemeente Amsterdam staat de volledige betaling van crediteuren (geschat op circa 45 miljoen euro) in het faillissement van MC Slotervaart op de tocht. De curatoren zijn van mening dat het plan om te komen tot een akkoord met alle schuldeisers zoals door Zadelhoff c.s. is aangeboden, de beste optie is voor de schuldeisers. De schuldeisers zullen in geval van een onteigeningsprocedure door de gemeente naar verwachting geen volledige betaling ontvangen. De curatoren zullen de gemeente Amsterdam daarom schriftelijk aansprakelijk stellen voor het bedrag dat de schuldeisers hierdoor mislopen. 
 
De gemeente Amsterdam liet de curatoren Marc van Zanten en Marlous de Groot vandaag weten dat zij heeft besloten een procedure te starten om het recht van erfpacht te beëindigen. Met deze onteigening komt de grond én het gebouw volledig in handen van de gemeente. Daarbij geeft de gemeente aan dat de erfpachter schadeloos wordt gesteld. Eerder heeft de gemeente aan de curatoren aangegeven niet bereid te zijn een bedrag van 45 miljoen euro te willen betalen voor het pand. Daarom voorzien curatoren dat de schuldeisers ingeval van een onteigeningsprocedure slechter af zijn. 
Volledige betaling van schuldeisers op de tocht Het is de wettelijke taak van curatoren in een faillissement om het belang van de schuldeisers voorop te stellen. Zij zijn hiervoor aangesteld door de rechtbank Amsterdam. Anders dan het plan van Zadelhoff c.s., lijkt het plan van de gemeente niet te voorzien in een volledige betaling van de schuldeisers. De opbrengst bij onteigening zal in dat geval lager uitvallen dan bij een crediteurenakkoord waarbij alle schuldeisers volledig worden voldaan. Hierdoor worden de schuldeisers, waaronder 1.100 voormalig werknemers, het UWV en de Belastingdienst, benadeeld.
Plan Zadelhoff c.s. ontvangen De curatoren hebben vanochtend het plan van Zadelhoff c.s. ontvangen. Hierin wordt aangegeven dat het voornemen bestaat om op zo kort mogelijke termijn een 100%akkoord aan de schuldeisers aan te bieden. In dit plan zal de openstaande vordering van aandeelhouders niet worden voldaan. 
Curatoren Van Zanten en De Groot: “Het komt zelden voor dat alle schuldeisers na het uitspreken van een faillissement hun vordering voor 100% betaald krijgen. Die kans dient zich nu aan bij MC Slotervaart”.
Noot voor de redactie, niet voor publicatie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marcel Paapst, via paapst@paapstvandam.nl of 06-22795569.
 
Gemeente aansprakelijk  Gezien deze ontwikkelingen gaan de curatoren de gemeente Amsterdam aansprakelijk stellen voor het bedrag dat de schuldeisers zullen mislopen in het geval van onteigening. Een onteigeningsprocedure zal veel tijd in beslag zal nemen, terwijl het voorgestelde crediteurenakkoord binnen enkele maanden gerealiseerd kan worden. Op dat moment ontvangen alle schuldeisers hun geld. 
 
#einde persbericht