Nieuwsarchief

Terug naar Nieuwsarchief

MC Slotervaart geeft extra aandacht aan Convenant Veilige Toepassing Medische Technologie

21 juli 2016
Printervriendelijke versie

Vorige maand is MC Slotervaart door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) bezocht om de implementatie van ‘het Convenant Veilige Toepassing Medische Technologie’ te toetsen. Deze zomer voert de IGZ tevens een steekproef uit bij een twintigtal andere ziekenhuizen. Het doel van het inspectiebezoek is om te bepalen of de ziekenhuizen voldoen aan de normenkaders van het Convenant. Deze normenkaders zijn gebaseerd op een selectie van negen onderdelen.

Het Convenant Veilige Toepassing Medische Technologie is een afspraak van de overheid met alle Nederlandse ziekenhuizen, gericht op het realiseren van bepaalde (beleids-) doelstellingen. In dit Convenant worden schriftelijke afspraken over het leveren van prestaties vastgelegd. De IGZ heeft een aantal elementen getoetst en constateerde dat, ten opzichte van het inspectiebezoek van 2014, er duidelijke verbeteringen te zien zijn. Zo zijn specialisten en medewerkers goed op de hoogte van de intenties van het Convenant en wordt deze goed nageleefd. Dit is het belangrijkste voor de patiëntenzorg.

De inspectie heeft op basis van het recente inspectiebezoek geconcludeerd dat een gedeelte van de getoetste onderdelen voldoende zijn geïmplementeerd. Ondanks de vooruitgang die MC Slotervaart de afgelopen twee jaar heeft gerealiseerd, zijn er ook een paar getoetste onderdelen die op dit moment niet op het niveau zijn dat vereist wordt. Voor deze onderdelen is er een maatregel opgelegd. Dit betekent dat MC Slotervaart binnen zes maanden het Convenant volledig geïmplementeerd moet hebben.

Verbeterslag
De directie van MC Slotervaart zet de komende maanden de verbeteringsslag voort om de noodzakelijke acties met extra aandacht door te voeren en deze volledig te borgen. Er is een plan van aanpak opgesteld met daarin actieplannen ten aanzien van de door de inspectie geconstateerde tekortkomingen. MC Slotervaart pakt de aanwijzing van IGZ dus van harte aan om op hoger niveau te komen.