Nieuwsarchief

Terug naar Nieuwsarchief

MC Slotervaart sluit aan op stadsverwarming

29 maart 2018
Printervriendelijke versie
MC Slotervaart sluit aan op stadsverwarming

Sinds 28 maart is MC Slotervaart als eerste Amsterdamse ziekenhuis aangesloten op het warmtenet van Nuon Westpoort Warmte. Hiermee bespaart het ziekenhuis jaarlijks ruim 1,6 miljoen m3 aardgas en reduceert het haar CO2 uitstoot met 2.400 ton per jaar.

Het doel van de gemeente van Amsterdam is dat de stad aardgasvrij is in 2050. Stadsverwarming is een duurzaam alternatief. Het aansluiten op het warmtenet met de daarbij gepaard gaande CO2-reductie, past daarom in het duurzaamheidsbeleid van het ziekenhuis en in dat van de gemeente Amsterdam.

De verouderde verwarmingsinstallatie van het ziekenhuis zou op termijn niet meer aan de gestelde eisen op het gebied van uitstoot van ketels voldoen. Bij het onderzoek naar alternatieve verwarmingsmogelijkheden, uitgevoerd door energie- en installatieadviesbureau Enodes, bleek dat aansluiting op het warmtenet zowel milieutechnisch als bedrijfseconomisch de beste keuze was.

Stadsverwarming
De warmte die gebruikt wordt bij de stadsverwarming is zogenaamde ‘restwarmte’. Dit is warmte die vrijkomt in bijvoorbeeld energiecentrales en vroeger verloren ging. Nu wordt de warmte gebruikt om huizen en andere gebouwen te verwarmen.

Neem altijd uw identiteitsbewijs en medicatieoverzicht mee naar uw afspraak in het ziekenhuis! Dit geldt ook voor kinderen.
Het is nodig om uw onderzoek, opname of afspraak/behandeling zo veilig mogelijk te laten verlopen. Meer weten? Kijk op onze webpagina over Inschrijving & Identificatie.

Contract met zorgverzekeraars
Wij zijn door alle verzekeraars gecontracteerd, maar niet voor alle zorg. Wij adviseren u bij uw verzekeraar na te gaan of de zorg waarvoor u komt, vergoed wordt.