Nieuwsarchief

Terug naar Nieuwsarchief

Ontwikkelingen bouw parkeergarage

01 mei 2018
Printervriendelijke versie

Zoals u misschien gemerkt heeft, is de bouw van de nieuwe parkeergarage in volle gang. Met ingang van volgende week worden de invalideplaatsen voor de ingang van de poliklinieken opgeheven. Daar wordt dan een extra fietsenstalling gemaakt.

Op de tekening is te zien dat het invalide parkeren elders kan gebeuren (blauw aangegeven op de kaart), er een nieuwe Kiss and Ride zone komt (rood aangegeven op de kaart) en dat de bezoekers fietsenstalling wordt verplaatst. De parkeerplaats aan de overkant van de straat, naast de ingang parkeergarage blijft.

Neem altijd uw identiteitsbewijs en medicatieoverzicht mee naar uw afspraak in het ziekenhuis! Dit geldt ook voor kinderen.
Het is nodig om uw onderzoek, opname of afspraak/behandeling zo veilig mogelijk te laten verlopen. Meer weten? Kijk op onze webpagina over Inschrijving & Identificatie.

Contract met zorgverzekeraars
Wij zijn door alle verzekeraars gecontracteerd, maar niet voor alle zorg. Wij adviseren u bij uw verzekeraar na te gaan of de zorg waarvoor u komt, vergoed wordt.