Nieuwsarchief

Terug naar Nieuwsarchief

Persbericht - Alle patiënten nu geïnformeerd

20 december 2018
Printervriendelijke versie

Persbericht van de curatoren

Amsterdam, 20 december 2018 16.30 uur

 

MC Slotervaart verstuurd in totaal 73000 patiëntenbrieven

Alle patiënten nu geïnformeerd

MC Slotervaart heeft al haar voormalige patiënten geïnformeerd over de voortzetting van zorg in een andere zorginstelling. Vandaag is de laatste groep patiënten van tien specialismen per brief geïnformeerd. Na het faillissement op 25 oktober zijn met omliggende zorginstellingen afspraken gemaakt over de opvang van patiënten die voorheen onder behandeling stonden in MC Slotervaart. Onder verantwoordelijkheid van de curatoren Marc van Zanten en Marlous de Groot zijn in totaal 73000 brieven verstuurd naar patiënten.

Het informeren van patiënten was een belangrijk en complex onderdeel van de sluiting van het ziekenhuis. Met het versturen van deze laatste brieven is dit nu voltooid. Door het faillissement en de daaropvolgende sluiting van MC Slotervaart moest er voor alle patiëntengroepen een passende voortzetting van de zorg elders worden gevonden. In nauwe samenwerking met de ontvangende ziekenhuizen is een werkwijze tot stand gekomen waarbij de borging van goede zorg voor alle patiënten tot stand is gekomen.

Het grote aantal brieven correspondeert niet met het totaal aantal patiënten van MC Slotervaart. Doordat meerdere mensen bij verschillende specialismen onder behandeling stonden, zijn er in sommige gevallen meerdere brieven per patiënt verstuurd. Patiënten die niet meer onder controle staan, krijgen geen brief. Woensdag is de laatste zending aan onderstaande patiëntgroepen verstuurd:

 

Chirurgie

OLVG

Dermatologie

Huid MC

Diabetes

OLVG

Interne geneeskunde

OLVG

Kaakchirurgie

BovenIJ ziekenhuis

Maag Darm Lever

OLVG

Nierinsufficiëntie

Ziekenhuis Amstelland

Plastische chirurgie

Zaans Medisch Centrum

Oogheelkunde

BovenIJ ziekenhuis, OLVG, Eyescan

Urologie

Ziekenhuis Amstelland, Zaans Medisch Centrum

Vaatchirurgie

AUMC

Patienten van de afdelingen Neurochirurgie en Oncologie zijn individueel overgedragen aan de ontvangende ziekenhuizen. Eerder deze week is al een brief gestuurd aan patiënten van de afdelingen Cardiologie, Pijnbestrijding, Infectieziekten en KNO. Vorige week was die duidelijkheid er al voor de afdelingen Geriatrie, het Amsterdam Slaap Centrum, Bariatrie, Neurologie, Orthopedie, Longgeneeskunde en Reumatologie. Uiteraard heeft de patiënt de keuzevrijheid om voor een andere passende zorgaanbieder te kiezen.

Brief
In de brief informeert MC Slotervaart de patiënten over hoe ze een afspraak kunnen maken bij de specialistische afdeling van het nieuwe ziekenhuis of zorginstelling. Op het moment dat een patiënt hier een nieuwe afspraak maakt, wordt hen direct gevraagd om toestemming te geven voor het opvragen en/of inzien van het noodzakelijke gegevens in het digitaal medisch dossier. Patiënten hoeven dus niet zelf hun dossier op te vragen bij MC Slotervaart.  

Bewaartermijn
De medische gegevens van alle patiënten van MC Slotervaart worden, volgens de wet, tenminste 15 jaar bewaard onder verantwoordelijkheid van de curatoren. Hiervoor komt een informatiepunt waar voormalig patiënten van MC Slotervaart altijd een kopie van hun medisch dossier kunnen opvragen.

Indien patiënten inmiddels zelf al elders een afspraak hebben gemaakt, via de huisarts zijn doorverwezen of bij wie de behandeling is afgesloten in MC Slotervaart hoeven verder niets te doen.

Hoe nu verder?
Op dit moment zijn er nog zo’n 100 medewerkers actief binnen MC Slotervaart. Zij richten zich volledig op het op ordentelijke wijze overdragen van de patiëntendossiers. Hiervoor is een systeem ontwikkeld waarbij specialisten in ontvangende zorginstellingen toegang krijgen tot de dossiers van patiënten die overkomen van MC Slotervaart. Uiteraard altijd met toestemming van de patiënt.

De curatoren richten zich op de verdere afwikkeling van het faillissement. De voorbereidingen voor de verkoop van het onroerend goed en de ziekenhuisinventaris zijn gestart.