Nieuwsarchief

Terug naar Nieuwsarchief

Persbericht - Curatoren onderzoeken mogelijkheden doorstart

30 oktober 2018
Printervriendelijke versie

- PERSBERICHT -
Amsterdam, 30 oktober 2018

Start verkoopproces MC Slotervaart
Curatoren onderzoeken mogelijkheden doorstart ziekenhuis

Meerdere partijen hebben zich gemeld die interesse hebben in overname van MC Slotervaart als geheel of onderdelen daarvan. Hiervoor is inmiddels een derde partij door de curatoren Marc van Zanten en Marlous de Groot ingeschakeld om dit proces in gang te zetten en de mogelijkheden serieus te onderzoeken. Het is een complexe situatie, waardoor er maar weinig tijd is om te komen tot verkoop.

De beperkte tijd die MC Slotervaart heeft en de complexiteit, maakt een doorstart lastig. De curatoren nemen de interesse voor MC Slotervaart serieus, maar willen patiënten en medewerkers geen valse hoop geven. Over welke partijen zich hebben gemeld, kan op dit moment geen mededeling worden gedaan.

Ondanks de interesse van partijen moet de afbouw van de poliklinische zorg worden voorgezet. Alle patiënten moeten nog gedurende het dienstverband van de artsen en medewerkers worden overgedragen aan een ander ziekenhuis. De curatoren beseffen dat snelle duidelijkheid voor artsen en patiënten over de voortgang van de zorg is geboden. Om deze duidelijkheid zo spoedig mogelijk te kunnen bieden, is er voortdurend overleg met zorgverzekeraars, omliggende ziekenhuizen, huisartsen, IGJ, NZA, het ministerie van VWS en de gemeente Amsterdam. De komende dagen verwachten de curatoren hierover meer duidelijkheid te hebben.