Nieuwsarchief

Terug naar Nieuwsarchief

Persbericht - Duidelijkheid voor groot deel patiënten

14 december 2018
Printervriendelijke versie

Tot nu toe 25.000 patiënten geïnformeerd over voortzetting zorg
Duidelijkheid voor groot deel patiënten

 

Voor afdelingen Bariatrie, Orthopedie, Neurologie, Longgeneeskunde, Reumatologie zijn concrete stappen gezet voor continuering van zorg na het faillissement van MC Slotervaart. Er zijn sluitende afspraken gemaakt over de opvang van deze patiënten in de ontvangende ziekenhuizen. Naar al deze patiënten is een brief gestuurd met concrete informatie over de overdracht. De curatoren verwachten de patiënten van de overige afdelingen in de loop van volgende week te kunnen informeren. 

De afdeling Bariatrie (inclusief obesitas chirurgie, erkend als internationaal Centre of Excellence) van MC Slotervaart wordt per 1 januari 2019 voorgezet in het Spaarne Gasthuis locatie Hoofddorp. Bariatrie heeft een bovenregionale functie en is een van de grootste centra in Nederland. Een groot deel van de medewerkers van deze specialistische afdeling verhuizen mee naar het Spaarne Gasthuis in Hoofddorp.Het team  29 medewerkers waaronder chirurgen, , diëtist, en gespecialiseerd verpleegkundigen gaan met de patiënten mee naar het Spaarne Gasthuis. Alle Bariatrie-patienten ontvangen een dezer dagen een brief.

De brieven zijn inmiddels ook gestuurd naar de volgende patiëntgroepen:

Orthopedie

Xpert Clinic Amsterdam, Laarderhoogtweg

Neurologie

OLVG-West, Jan Tooropstraat

Longgeneeskunde

OLVG-West, Jan Tooropstraat

Reumatologie

Reade, dr. Jan van Breemenstraat


Eerder was die duidelijkheid er al voor de afdelingen Geriatrie en het Amsterdam Slaap Centrum. 
Uiteraard heeft de patiënt de keuzevrijheid om voor een andere passende zorgaanbieder te kiezen.

 

Brief
In de brief informeert MC Slotervaart de patiënten over hoe ze een afspraak kunnen maken bij de specialistische afdeling van het nieuwe ziekenhuis of zorginstelling. Op het moment dat een patiënt hier een nieuwe afspraak maakt, wordt hen direct gevraagd om toestemming te geven voor het opvragen en/of inzien van het noodzakelijke gegevens in het digitaal medisch dossier. Patiënten hoeven dus niet zelf hun dossier op te vragen bij MC Slotervaart. 

De medische gegevens van alle patiënten van MC Slotervaart worden, volgens de wet, tenminste 15 jaar bewaard onder verantwoordelijkheid van de curatoren. Hiervoor komt een informatiepunt waar voormalig patiënten van MC Slotervaart altijd een kopie van hun medisch dossier kunnen opvragen.   

Indien patiënten inmiddels zelf al elders een afspraak hebben gemaakt, via de huisarts zijn doorverwezen of bij wie de behandeling is afgesloten in MC Slotervaart hoeven verder niets te doen.