Nieuwsarchief

Terug naar Nieuwsarchief

Persbericht - Een partij onderzoekt doorstart MC Slotervaart, na weekend duidelijkheid

08 november 2018
Printervriendelijke versie

PERSBERICHT van de curatoren

Amsterdam, 8 november 2018

Verkoopprocedure:

Een partij onderzoekt doorstart MC Slotervaart, na weekend duidelijkheid  

Gedurende de door de curatoren gestarte verkoopprocedure is door veel verschillende partijen interesse getoond in (onderdelen van)
MC Slotervaart en het bijbehorende vastgoed.

De curatoren geven de voorkeur aan een bieding van een partij die beoogt een substantieel deel van de zorg te continueren op de huidige locatie.
Slechts een beperkt aantal van de ontvangen biedingen beantwoordt aan een dergelijk scenario. Deze biedingen zijn door de curatoren geanalyseerd aan de hand van de door hen en betrokken partijen en instanties aangegeven voorwaarden waaraan een doorstartende partij moet voldoen. Als gevolg van deze analyse en gelet op de uitgebrachte indicatieve biedingen, hebben de curatoren besloten om op dit moment met één partij verder in overleg te treden.

Deze partij wordt door de curatoren in de komende dagen de gelegenheid geboden te onderzoeken of een doorstart nog kan worden gerealiseerd. De curatoren verwachten na het weekend meer duidelijkheid te kunnen verschaffen over de uitkomsten hiervan.

Neem altijd uw identiteitsbewijs en medicatieoverzicht mee naar uw afspraak in het ziekenhuis! Dit geldt ook voor kinderen.
Het is nodig om uw onderzoek, opname of afspraak/behandeling zo veilig mogelijk te laten verlopen. Meer weten? Kijk op onze webpagina over Inschrijving & Identificatie.

Contract met zorgverzekeraars
Wij zijn door alle verzekeraars gecontracteerd, maar niet voor alle zorg. Wij adviseren u bij uw verzekeraar na te gaan of de zorg waarvoor u komt, vergoed wordt.