Nieuwsarchief

Terug naar Nieuwsarchief

Persbericht - Geen doorstart mogelijk voor MC Slotervaart

13 november 2018
Printervriendelijke versie

Persbericht van de curatoren

Amsterdam, 13 november 2018 17.00 uur

Geen doorstart mogelijk voor MC Slotervaart

De curatoren van MC Slotervaart Marc van Zanten en Marlous de Groot laten weten dat er geen doorstart mogelijk is voor het ziekenhuis in Amsterdam. Na uitvoerig overleg tussen de overnamekandidaat, de zorgverzekeraars, IGJ en de NZA moeten zij deze conclusie trekken.

Het gedane voorstel kon niet rekenen op de steun van een aantal betrokken partijen. De curatoren hebben daarop geconcludeerd dat een doorstart niet mogelijk is en daarmee is deze dus definitief van de baan.

Meer tijd
Dit betekent dat het ziekenhuis en al haar poliklinieken daadwerkelijk gaat sluiten, maar niet voordat de overdracht van zorg en de medische dossiers zorgvuldig is afgerond. Met de betrokken partijen zijn afspraken gemaakt om tot een patiënt-veilige en beheerste afbouw van de zorgverlening in MC Slotervaart te komen. Dat gaat niet alleen over reeds geplande bezoeken aan de poliklinieken, maar ook over de overdracht van medische dossiers. Voor het uitvoeren van deze overdracht hebben de curatoren meer tijd nodig. Hierover zijn vandaag afspraken gemaakt. MC Slotervaart wordt ook in de failliete situatie voortgezet totdat het overgedragen is afgerond. Hier zal zo lang als nodig is tijd voor worden genomen, maar tegelijk is de ambitie deze periode zo kort mogelijk te houden. De afspraken worden komende dagen uitgewerkt.

Steun alle partijen
Alle betrokken partijen ondersteunen de route die nu is gekozen. Ook de ziekenhuizen in de omgeving hebben zich gecommitteerd aan dit plan. Met inzet van de hulp van medewerkers van MC Slotervaart en samen met de ziekenhuizen in de omgeving, kan op deze wijze voor een veilige, beheerste en zorgvuldige overdracht van patiënten en hun dossiers naar omliggende ziekenhuizen worden gezorgd. Patiënten zullen daarover worden geïnformeerd door MC Slotervaart of door het ontvangende ziekenhuis.