Nieuwsarchief

Terug naar Nieuwsarchief

Persbericht - MC Slotervaart update 6 november

06 november 2018
Printervriendelijke versie

- PERSBERICHT - van de curatoren

Amsterdam, 6 november 2018 17.30 uur

MC Slotervaart update

Dinsdagochtend was minister Bruins van Medische Zorg en Sport op bezoek bij MC Slotervaart. Tijdens zijn rondgang over enkele poliklinieken van het ziekenhuis sprak hij met medewerkers en patiënten. Ook was er een ontmoeting met cardioloog Martin Schalij, chirurg Robert Pierik en bestuurder Chiel Huffmeijer. Zij ondersteunen de ziekenhuisstaf momenteel omtrent zorginhoudelijke en bestuurlijke vraagstukken. Tevens had minister Bruins overleg met de Ondernemingsraad en de curatoren Marc van Zanten en Marlous de Groot van MC Slotervaart.

Inkoop medicijnen
Naar aanleiding van berichtgeving in de media over de inkoop van kankermedicijnen hebben de curatoren onderzocht hoe dit binnen MC Slotervaart is georganiseerd. De levering van deze geneesmiddelen verloopt via de gemeenschappelijke apotheek die MC Slotervaart heeft samen met het Antoni van Leeuwenhoek (AVL) ziekenhuis. De medicijnen bestemd voor MC Slotervaart worden hier ingekocht en geleverd.

Kwaliteit van zorg
In de afgelopen twee jaar heeft de kwaliteit van zorg binnen MC Slotervaart niet ter discussie gestaan. De scores op de zorgkaartnederland.nl waren goed en de eigen patiënten lieten in enquêtes blijken de kwaliteit met een ruime voldoende te waarderen. MC Slotervaart stond recent niet onder verscherpt toezicht en beschikt over een NIAZ-accreditatie.

Neem altijd uw identiteitsbewijs en medicatieoverzicht mee naar uw afspraak in het ziekenhuis! Dit geldt ook voor kinderen.
Het is nodig om uw onderzoek, opname of afspraak/behandeling zo veilig mogelijk te laten verlopen. Meer weten? Kijk op onze webpagina over Inschrijving & Identificatie.

Contract met zorgverzekeraars
Wij zijn door alle verzekeraars gecontracteerd, maar niet voor alle zorg. Wij adviseren u bij uw verzekeraar na te gaan of de zorg waarvoor u komt, vergoed wordt.