Nieuwsarchief

Terug naar Nieuwsarchief

Persbericht - MC Slotervaart werkt aan overdracht patiënten poliklinieken

30 oktober 2018
Printervriendelijke versie

- PERSBERICHT - 
Amsterdam, 20.00 uur 29 oktober 2018

MC Slotervaart werkt met andere ziekenhuizen, huisartsen en zorgverzekeraars aan overdracht patiënten poliklinieken

MC Slotervaart werkt in nauwe samenwerking met zorgverzekeraars, andere ziekenhuizen en huisartsen aan een gecontroleerde overgang van de poliklinische patiënten. Op dit moment zijn er nog geen concrete uitzichten op een gehele doorstart van MC Slotervaart. Hierdoor zijn de curatoren Marc van Zanten en Marlous de Groot genoodzaakt over te gaan tot een gecontroleerde afbouw van de door MC Slotervaart verleende zorg.

Het faillissement van MC Slotervaart is voor patiënten en medewerkers droevig en onverwachts. De curatoren werken in nauwe samenwerking met de ziekenhuisleiding aan een zorgvuldige oplossing voor de benodigde zorg die in het MC Slotervaart geleverd werd. Binnen MC Slotervaart is een crisisteam actief dat meerdere malen per dag overleg voert om deze fase in goede banen te leiden. Tevens vindt veelvuldig overleg plaats met de zorgverzekeraars, de omliggende ziekenhuizen, de huisartsen, het ministerie van VWS en de Gemeente Amsterdam.

Voortzetting zorg

Alle patiëntendossiers worden nu door specialisten bekeken om te bezien waar de patiënt het beste kan worden geholpen in de toekomst. Op dit moment worden de behandelingen op de poliklinieken nog steeds uitgevoerd, tenzij de patiënt een ander bericht heeft ontvangen van het ziekenhuis. We hebben hiervoor de volgende afspraken gemaakt:

1) Patiënten met een afspraak tot en met 31 december 2018 worden benaderd door het ziekenhuis dat de behandeling overneemt.

2) Voor de poliklinische patiënten met een afspraak afspraak in 2019 vindt nog overleg plaats op welke manier waarop deze overdracht het beste kan plaatsvinden.

Overdracht patiëntendossiers

De betrokken partijen onderzoeken hoe op zorgvuldige manier de patiëntendossiers kunnen worden overgedragen, in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Bedden leeg

MC Slotervaart heeft de opgenomen patiënten vrijdag overgeplaatst naar ziekenhuizen in de regio. De reden dat dit zo snel moest gebeuren was omdat er niet genoeg personeel meer was voor de operatiekamer en de intensive care. Dit kwam doordat een hoog percentage gespecialiseerd personeel geen vast contract had. In deze situatie was het niet langer mogelijk om na vrijdag patiënten nog langer op de klinische afdelingen te behandelen.

Werknemers ziekenhuis

Voor de werknemers van MC Slotervaart geldt dat ze hun werk vooralsnog blijven doen. Medewerkers van klinieken waar nu geen patiënten meer liggen, worden waar nodig elders in het ziekenhuis ingezet.