Nieuwsarchief

Terug naar Nieuwsarchief

Persbericht - Update 14 november

14 november 2018
Printervriendelijke versie

Persbericht van de curatoren

 

Amsterdam 14 november 17.00 uur

UPDATE


Nu er geen doorstart voor MC Slotervaart mogelijk is, richten de curatoren zich met prioriteit op het overdragen van patiënten en de bewaarplicht van patiëntendossiers. Met inzet van de hulp van medewerkers van MC Slotervaart en samen met de ziekenhuizen in de omgeving, dient dit op een veilige, beheerste en zorgvuldige wijze te gebeuren. Patiënten zullen daarover worden geïnformeerd door MC Slotervaart of door het ontvangende ziekenhuis.

9000 patiënten
In de afgelopen weken, na het uitspreken van het faillissement zijn er al veel patiënten met hun dossier ondergebracht bij een ander ziekenhuis. Op dit moment betreft het nog 9000 patiënten die tot eind 2019 al een afspraak bij MC Slotervaart in de agenda hadden staan, die nu nog moeten worden overgedragen aan andere ziekenhuizen. Deze groep krijgt zo spoedig mogelijk bericht in welk ziekenhuis hun zorg wordt voorgezet. Dit neemt niet weg dat de patiënt altijd de vrije artsenkeuze heeft.

Nog geen afspraak
Er zijn ook nog enkele duizenden patiënten die nog geen afspraak hebben gemaakt, maar die nog wel een afspraak moeten gaan maken in 2019. Ook deze groep wordt momenteel verder in beeld gebracht en benaderd op het moment dat duidelijk is in welk ziekenhuis deze vervolgafspraak moet gaan plaatsvinden.

Inzet medewerkers
De curatoren van MC Slotervaart Marc van Zanten en Marlous de Groot beoordelen op dit moment wat deze opgave betekent voor de inzet van medewerkers van het ziekenhuis. Er zijn nu nog 1095 medewerkers werkzaam. Zij zitten momenteel in hun opzegtermijn. Op 30 november gaan de medewerkers met een tijdelijk contract uit dienst en op 7 december de medewerkers met een vast contract. In overleg met betrokken partijen wordt nu een plan uitgewerkt waarin een constructie tot stand komt waarin een deel van deze medewerkers langer dan deze data verbonden kunnen blijven aan het ziekenhuis om een zorgvuldige overdracht te realiseren. MC Slotervaart zal in de huidige failliete situatie worden voortgezet totdat het overgedragen van patiënten en hun dossiers is afgerond. Hoe lang deze extra periode duurt, is momenteel nog niet bekend, maar de ambitie is deze zo kort mogelijk te houden.

Neem altijd uw identiteitsbewijs en medicatieoverzicht mee naar uw afspraak in het ziekenhuis! Dit geldt ook voor kinderen.
Het is nodig om uw onderzoek, opname of afspraak/behandeling zo veilig mogelijk te laten verlopen. Meer weten? Kijk op onze webpagina over Inschrijving & Identificatie.

Contract met zorgverzekeraars
Wij zijn door alle verzekeraars gecontracteerd, maar niet voor alle zorg. Wij adviseren u bij uw verzekeraar na te gaan of de zorg waarvoor u komt, vergoed wordt.