Nieuwsarchief

Terug naar Nieuwsarchief

Persbericht - Update 9 november

09 november 2018
Printervriendelijke versie

Persbericht van de curatoren

Amsterdam, 9 november 2018 17.00 uur

UPDATE

De curatoren van MC Slotervaart zijn in gesprek met een overnamekandidaat voor MC Slotervaart. Het gaat om een plan waarin een substantieel deel van de zorgactiviteiten van MC Slotervaart op de locatie aan de Louwesweg in Amsterdam wordt voortgezet.

De overnamekandidaat is een consortium dat onder meer bestaat uit de oorspronkelijke oprichters van CCN. De heer Loek Winter maakt geen deel uit van het consortium. Voor een doorstart van MC Slotervaart zal het consortium een nieuwe vennootschap oprichten die losstaat van CCN. De heer Loek Winter zal daarin geen positie of belang hebben, noch anderszins betrokken zijn.
De curatoren Marc van Zanten en Marlous de Groot beoordelen de plannen volgende week.

Medisch dossier patiënt
MC Slotervaart is wettelijk verplicht het medisch dossier van iedere patiënt 15 jaar te bewaren. Ook na het faillissement van het ziekenhuis blijft deze bewaartermijn van kracht. Dat betekent voor patiënten dat ook de komende jaren de dossiers kunnen worden opgevraagd. De komende week volgt meer informatie over de werkwijze.

Neem altijd uw identiteitsbewijs en medicatieoverzicht mee naar uw afspraak in het ziekenhuis! Dit geldt ook voor kinderen.
Het is nodig om uw onderzoek, opname of afspraak/behandeling zo veilig mogelijk te laten verlopen. Meer weten? Kijk op onze webpagina over Inschrijving & Identificatie.

Contract met zorgverzekeraars
Wij zijn door alle verzekeraars gecontracteerd, maar niet voor alle zorg. Wij adviseren u bij uw verzekeraar na te gaan of de zorg waarvoor u komt, vergoed wordt.