Nieuwsarchief

Terug naar Nieuwsarchief

Persbericht - Weer 10.000 brieven over voortzetting zorg verstuurd

17 december 2018
Printervriendelijke versie

Persbericht van de curatoren

 Amsterdam, 17 december 2018 17.30 uur

Weer 10.000 brieven over voortzetting zorg verstuurd
Versturen brieven nu over de helft 

Patiënten van de afdelingen Cardiologie, Pijnbestrijding, Infectieziekten en KNO zijn per brief geïnformeerd over de continuering van zorg na het faillissement van MC Slotervaart. Er zijn sluitende afspraken gemaakt over de opvang van deze patiënten in de ontvangende ziekenhuizen. De curatoren van MC Slotervaart Marc van Zanten en Marlous de Groot verwachten nog deze week alle overige patiënten via een brief te informeren.

Maandag is naar de volgende patiëntgroepen een brief verstuurd:

Cardiologie

CCN, locatie Cordaan/Hof van Sloten

Cardiologie icm andere behandeling

OLVG-West, Jan Tooropstraat

Pijnbestrijding

BovenIJ ziekenhuis, Statenjachtstraat

Infectieziekten

OLVG-West, Jan Tooropstraat

KNO

OLVG-West, Jan Tooropstraat

KNO (niet slaap/waak)

BovenIJ ziekenhuis, Statenjachtstraat


Vorige week was die duidelijkheid er al voor de afdelingen Geriatrie, het Amsterdam Slaap Centrum, Bariatrie, Neurologie, Orthopedie, Longgeneeskunde en Reumatologie.
Uiteraard heeft de patiënt de keuzevrijheid om voor een andere passende zorgaanbieder te kiezen.

Brief
In de brief informeert MC Slotervaart de patiënten over hoe ze een afspraak kunnen maken bij de specialistische afdeling van het nieuwe ziekenhuis of zorginstelling. Op het moment dat een patiënt hier een nieuwe afspraak maakt, wordt hen direct gevraagd om toestemming te geven voor het opvragen en/of inzien van het noodzakelijke gegevens in het digitaal medisch dossier. Patiënten hoeven dus niet zelf hun dossier op te vragen bij MC Slotervaart.

De medische gegevens van alle patiënten van MC Slotervaart worden, volgens de wet, tenminste 15 jaar bewaard onder verantwoordelijkheid van de curatoren. Hiervoor komt een informatiepunt waar voormalig patiënten van MC Slotervaart altijd een kopie van hun medisch dossier kunnen opvragen.   

Indien patiënten inmiddels zelf al elders een afspraak hebben gemaakt, via de huisarts zijn doorverwezen of bij wie de behandeling is afgesloten in MC Slotervaart hoeven verder niets te doen.