Nieuwsarchief

Terug naar Nieuwsarchief

Resultaten Patiënt Tevredenheids Onderzoek uitgevoerd door Cliëntenraad MC Slotervaart

28 augustus 2018
Printervriendelijke versie

De cliëntenraad van MC Slotervaart heeft in 2018 een Patiënt Tevredenheids Onderzoek (PTO) uitgevoerd onder 150 patiënten. Het grootste deel van de ondervraagden (70%) was 60 jaar of ouder, waarbij 78% een bezoek bracht aan een polikliniek en 22% opgenomen was in de kliniek van het ziekenhuis. Bijna driekwart van de ondervraagden kwam op advies/verwijzing van de huisarts of andere specialist. Het overige deel kwam door eigen onderzoek, op advies van familie of was gebracht door de ambulancedienst. 

De algemene conclusie is dat men positief is over het ziekenhuis met een score van 8,2. De behandelend arts kreeg een 8,7 als cijfer. Ook was men zeer te spreken over het verpleegkundig personeel.

De meeste patiënten kiezen voor MC Slotervaart, omdat het een ziekenhuis in de buurt is en de medewerkers vriendelijk en deskundig zijn. Redenen om niet naar MC Slotervaart te komen zijn de parkeermogelijkheden (prijs/kwaliteit, toegankelijkheid en capaciteit), de verouderde gebouwen, de telefonische bereikbaarheid en het soms lang moeten wachten op de poli. De schoonmaak zou ook beter moeten scoren.

Neem altijd uw identiteitsbewijs en medicatieoverzicht mee naar uw afspraak in het ziekenhuis! Dit geldt ook voor kinderen.
Het is nodig om uw onderzoek, opname of afspraak/behandeling zo veilig mogelijk te laten verlopen. Meer weten? Kijk op onze webpagina over Inschrijving & Identificatie.

Contract met zorgverzekeraars
Wij zijn door alle verzekeraars gecontracteerd, maar niet voor alle zorg. Wij adviseren u bij uw verzekeraar na te gaan of de zorg waarvoor u komt, vergoed wordt.