Nieuwsarchief

Terug naar Nieuwsarchief

Veel gestelde vragen over de overdracht van uw medisch dossier vanuit MC Slotervaart naar UMC Utrecht per 20 april 2020

09 maart 2020
Printervriendelijke versie

Veel gestelde vragen over de overdracht van uw medisch dossier

vanuit MC Slotervaart naar UMC Utrecht  per 20 april 2020

 

Waarom gaat UMC Utrecht mijn medisch dossier beheren?

Op 25 oktober 2018 is MC Slotervaart failliet verklaard. Ziekenhuizen zijn verplicht om medische dossiers (in principe) 20 jaar te bewaren. De curatoren van MC Slotervaart kunnen dit niet doen. Daarom bewaart het UMC Utrecht vanaf 20 april 2020 de medische dossiers van alle patiënten van MC Slotervaart. Zo kunt u tot het einde van de bewaartermijn een kopie van uw medisch dossier aanvragen voor uzelf of uw zorgverlener, ook nu het MC Slotervaart niet meer bestaat.

 

Wat betekent de overdracht van mijn medisch dossier naar het UMC Utrecht?

Dit betekent dat het UMC Utrecht toegang heeft tot uw medisch dossier. Zo zorgt dit ziekenhuis ervoor dat u tot het einde van de bewaartermijn een kopie van uw medisch dossier van MC Slotervaart kunt aanvragen voor uzelf, uw nieuwe zorgverlener(s) of uw kind (jonger dan 16 jaar). Het UMC Utrecht voegt uw medisch dossier van MC Slotervaart niet samen met haar eigen medische dossiers. Bent u patiënt (geweest) bij het UMC Utrecht én bij MC Slotervaart? Dan blijven uw beide medische dossiers gescheiden.

 

Wat betekent het dat mijn medisch dossier niet in de regio Amsterdam wordt beheerd?

Dat uw medisch dossier buiten de regio Amsterdam wordt beheerd, maakt voor u geen verschil. Als u bijvoorbeeld een kopie van uw medisch dossier wilt aanvragen, kan dit op afstand. U ontvangt de kopie vervolgens via aangetekende post. Dit betekent dat u niet naar het UMC Utrecht hoeft.

 

Wat gebeurt er met mijn medisch dossier in het UMC Utrecht?

Het beheer van uw medisch dossier verandert inhoudelijk niet. Het UMC Utrecht is verplicht dezelfde wet- en regelgeving als MC Slotervaart toe te passen. Dit betekent dat het UMC Utrecht uw medisch dossier (in principe) 20 jaar bewaart. Ook kan uw nieuwe zorgverlener(s) altijd een kopie van uw medisch dossier van MC Slotervaart aanvragen bij het UMC Utrecht. Zelf heeft u:

1.      Recht op inzage. U kunt uw medisch dossier inzien door een kopie hiervan aanvragen.

2.      Recht op wijziging. U kunt het UMC Utrecht verzoeken om uw persoonsgegevens te wijzigen, bijvoorbeeld als er onjuiste informatie in uw medisch dossier staat.

3.      Recht van bezwaar. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

4.      Recht op vernietiging. U mag het UMC Utrecht vragen om (een gedeelte van) uw medisch dossier te vernietigen. Het UMC Utrecht kan helaas niet in alle gevallen aan uw verzoek voldoen, bijvoorbeeld wanneer dit uw eigen belang of het belang van anderen zou schaden. Het UMC Utrecht mag vernietiging ook weigeren als een wettelijke verplichting deze vernietiging in de weg staat.

 

Kan de nieuwe eigenaar van Slotervaartziekenhuis mijn gegevens inzien?

Op 17 december 2019 is bekend gemaakt dat de Slotervaartziekenhuis B.V. in handen komt van vastgoedonderneming Zadelhoff. Dit bedrijf gaat het ziekenhuiscomplex verbouwen tot een modern zorgcentrum. Uw medisch dossier van het MC Slotervaart gaat niet over naar Zadelhoff, maar naar het UMC Utrecht. Zo kan Zadelhoff uw medisch dossier nooit inzien en krijgt dit bedrijf geen zeggenschap over uw medisch dossier.

 

Hoe kan ik straks mijn medisch dossier aanvragen?

U en uw nieuwe zorgverlener(s) kunnen tot het einde van de bewaartermijn een kopie van uw medisch dossier van het MC Slotervaart aanvragen. Het enige wat verandert, is de locatie waar u een kopie van uw medisch dossier kunt aanvragen. Dit is niet meer bij het MC Slotervaart, maar bij het UMC Utrecht. Vanaf 20 april 2020 kunt u uw medisch dossier aanvragen bij het speciale MC Slotervaart-loket in het UMC Utrecht. U hoeft hiervoor niet zelf naar Utrecht te reizen. U kunt via e-mail of telefonisch contact met het loket opnemen. Nadat het UMC Utrecht een kopie van uw medisch dossier heeft gemaakt, ontvangt u deze via aangetekende post.

 

Ik heb een kopie van mijn medisch dossier opgevraagd. Wat nu?

Als u al een kopie van uw medisch dossier heeft aangevraagd, zorgen de curatoren van MC Slotervaart ervoor dat u deze kopie van uw medisch dossier ontvangt. U moet deze zelf komen ophalen bij MC Slotervaart (Louwesweg 6, Amsterdam). Als u ná 20 april 2020 een kopie van uw medisch dossier aanvraagt, zorgt het UMC Utrecht ervoor dat u een kopie van uw medisch dossier ontvangt. Deze kopie ontvangt u via aangetekende post.

 

Moet ik ook een kopie van mijn medisch dossier opvragen als ik in een ander ziekenhuis behandeld wordt?

Nee, als u uw nieuwe arts in een ander ziekenhuis toestemming heeft gegeven om uw medische gegevens op te vragen, kan die het UMC Utrecht vragen uw medisch dossier met hem te delen. Hierna deelt het UMC Utrecht uw gegevens met hem. U hoeft dan niet zelf een kopie op te vragen.  

Wat moet ik als patiënt nu doen?

Als patiënt hoeft u niets te doen. Het UMC Utrecht bewaart uw medisch dossier vanaf 20 april 2020 vanzelf.

 

Heeft u vragen of bent u het niet eens met de overdracht van uw medisch dossier? Neem dan vóór 20 april contact op met MC Slotervaart via e-mail: overdracht@slz.nl of telefoon: 020 – 512 4147.