Nieuwsarchief

Terug naar Nieuwsarchief

Weefselarchief naar Amsterdam UMC, centrale Biobank op locatie AMC

05 november 2019
Printervriendelijke versie

Beste lezer,

Op 25 oktober 2018 is het MC Slotervaart(MCS) failliet verklaard. Dit heeft tot grote veranderingen in de zorg voor de oud MCS patiënten geleid. Niet alleen moesten patiënten uitwijken naar andere zorgaanbieders, ook voor dossiers en archieven moesten nieuwe bestemmingen worden gevonden. Middels deze brief informeren wij u over de verhuizing van het weefselarchief van de afdeling Pathologie en de procedure om dit archief te kunnen blijven raadplegen.

Nieuwe standplaats weefselarchief

Amsterdam UMC gaat het weefselarchief van het MCS in beheer nemen. Het volledige weefselarchief verhuisd hiervoor naar de centrale Biobank op locatie AMC, die het beschikbaar stellen van weefsels voor revisie en het retour ontvangen van gereviseerde materialen gaat organiseren. Hierbij zullen zij zich beperken tot het beschikbaar stellen van het weefselarchief ten behoeve van de continuïteit van de zorg. Helaas betekent dit dat weefsels niet kunnen worden uitgeleverd ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek. De feitelijke overdracht van het weefselarchief naar het AMC zal 18 t/m 22 november plaatsvinden. Hierna zal het AMC het weefselarchief definitief beheren.

Aanvraagprocedure vanaf week 48

De aanvraagprocedure voor revisie materiaal behorend bij het archief van het MCS blijft ongewijzigd. Enkel het faxnummer, waar de aanvragen naar worden verzonden en het retouradres wijzigen. Het nieuwe faxnummer is: 020 – 6979567. Het nieuwe retour adres is:

Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam, t.a.v. Afdeling pathologie/biobank.

Vermeld op het aanvraagformulier en de retour zendingen dat het gaat om materiaal uit het archief van het voormalig MCS. Dit geldt ook voor materialen die nog voor week 47 zijn uitgeleverd door MCS en nog in uw bezit zijn na de overdracht aan het AMC.

Digitale database met landelijke onderzoek data

De digitale database horend bij het weefselarchief zal worden samengevoegd met de reeds bestaande database van de afdeling pathologie van het AMC. Zo blijven de gegevens beschikbaar in de landelijke database van PALGA.

Impact van de verhuizing

In de week dat het weefselmateriaal verhuisd wordt, zullen er zeer beperkt aanvragen beantwoord kunnen worden. Dit geldt ook voor spoedaanvragen. Zodra het weefselarchief in het AMC staat, zal er zorg voor gedragen worden dat uw aanvraag zo snel als redelijkerwijs mogelijk beantwoord wordt.

Wij verzoeken u vriendelijk, de bovenstaande informatie te delen binnen uw laboratorium. Hierdoor zal het aanvragen van weefsels uit het archief van MCS voorspoedig verlopen en bijdragen aan de continuïteit van de patiëntenzorg.

Hopende u voldoende geïnformeerd te hebben over bovenstaande veranderingen.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met de biobank van het AMC:

T: 020 – 566 6499

E: biobank@amc.uva.nl

 

Met vriendelijke groet,

 MC Slotervaart