Nieuwsarchief

Terug naar Nieuwsarchief

Willem de Boer treedt terug als bestuurder van MC Groep en MC Slotervaart

26 september 2018
Printervriendelijke versie

In september 2008 is MC Groep opgericht. Willem de Boer, een van de oprichters, heeft besloten dat het een goed moment is om, na ruim tien jaar per 1 oktober, te stoppen als bestuurder van MC Groep. Gelijktijdig treedt hij na vijf jaar ook terug als bestuurder van MC Slotervaart. Willem de Boer blijft aandeelhouder van beide ziekenhuizen. Met het vertrek als bestuurder is een strikte scheiding tussen bestuur, toezichthouder en aandeelhouder gerealiseerd.

De commissarissen zijn Willem de Boer zeer erkentelijk voor zijn inzet en bijdrage aan de ontwikkeling van beide organisaties. De organisaties zijn nu in een nieuwe fase gekomen wat vraagt om een andere besturing om maximale slagkracht te krijgen.

Afgelopen jaar is door het bestuur van beide ziekenhuizen een start gemaakt met het aanbrengen van versterkte focus in de bestaande strategie: scherpe keuzes in het zorgaanbod en verdere samenwerking met meerdere regionale en landelijke partners in een netwerkorganisatie; Samen met partners innoveren, met een belangrijke rol voor e-Health, om de burger toegang tot de beste zorg op de juiste plek te bieden. Op dit alles is de nodige voortgang geboekt en de komende periode zal de focus liggen op implementatie van deze plannen.  

Willem de Boer kijkt positief terug op wat er de afgelopen jaren bereikt is bij de MC Groep. “Er staat in Flevoland een volwaardige, zelfstandig ziekenhuisorganisatie, waar MC Groep samen met haar partners deze 7/24 zorg dicht bij de burger van Lelystad, Dronten, Urk en de Noordoostpolder verleent.” 

MC Slotervaart heeft de afgelopen jaren met aanzienlijke veranderingen te maken gehad. Zoals het overdragen van de verloskunde en de kindergeneeskunde aan VU-mc. Ook de komende jaren zullen veranderingen nodig zijn. Willem de Boer geeft aan: ”De eerste stappen voor dit verander proces zijn gestart, maar er zijn nog veel stappen te zetten.”

Neem altijd uw identiteitsbewijs en medicatieoverzicht mee naar uw afspraak in het ziekenhuis! Dit geldt ook voor kinderen.
Het is nodig om uw onderzoek, opname of afspraak/behandeling zo veilig mogelijk te laten verlopen. Meer weten? Kijk op onze webpagina over Inschrijving & Identificatie.

Contract met zorgverzekeraars
Wij zijn door alle verzekeraars gecontracteerd, maar niet voor alle zorg. Wij adviseren u bij uw verzekeraar na te gaan of de zorg waarvoor u komt, vergoed wordt.