Diabetes

Printervriendelijke versie

Contact Diabetespoli
Onder deze knop vindt u de contactmogelijkheden van het diabetesteam op alfabetische volgorde.

Wat is diabetes? 
Diabetes Mellitus is de officiële naam voor suikerziekte. Het woord suiker (=glucose) geeft al aan waar het probleem zit: in de regulatie van de hoeveelheid suiker in het lichaam.

Waarom en hoe behandelen
Het is belangrijk om diabetes te behandelen, omdat diabetes zowel op korte termijn als op lange termijn ernstige complicaties kan geven.

Ons diabetesteam
Diabetes is een chronische ziekte, dat betekent dat je als patiënt moet leren om te gaan met deze ziekte. Dat gebeurt niet zomaar. De ziekte moet als het ware een plaats krijgen in je leven. MC Slotervaart beschikt over alle hulpverleners die u hierbij kunnen helpen.

Speerpunten
De ontwikkelingen in de diabeteszorg gaan snel. In MC Slotervaart wordt daarop ingespeeld met nieuwe activiteiten. 

Diabetescursus
Het diabetesteam van MC Slotervaart besteedt veel aandacht aan gerichte voorlichting over diabetes en hoe daarmee het best kan worden omgegaan. Daarvoor is een cursus ontwikkeld van drie voorlichtingsbijeenkomsten. Daarnaast werken we nauw samen met verschillende patiëntenorganisaties om  de meest  geschikte voorlichtingsmethoden voor specifieke patiëntengroepen met diabetes te ontwikkelen.

Reisadviezen
Diabetes hoeft geen belemmering te zijn om op reis te gaan. Voorwaarde is wel dat een aantal zaken rond de diabetes van tevoren goed worden geregeld.

Info voor professionals
Onder deze knop bevinden zich organisatorische en inhoudelijke protocollen voor de transmurale en intramurale diabeteszorg alsmede informatie in het Nederlands over het Centraal Meldpunt voor patiënten die in Marokko of Turkije verblijven. 

De informatie is gericht op professionele hulpverleners.

Voor verwijzers
Hier vindt u documenten bedoeld voor verwijzers van MC Slotervaart.

Centraal Meldpunt, Maroc
Here you will find documents and other data related to the exchange program between the Netherlands and Maroc concerning the medical care for patients with diabetes mellitus. Purpose of the project is to ameliorate the continuity of the care for these patients while travelling between the two countries through better communication.

Centraal Meldpunt, Turkey
Here you will find documents and other data related to the exchange program between the Netherlands and Turkey concerning the medical care for patients with diabetes mellitus. Purpose of the project is to ameliorate the continuity of the care for these patients while travelling between the two countries through better communication.

Spreekuren
Op alle werkdagen zijn er diabetesverpleegkundigen aanwezig, we moeten echter vaak afwijken van onze vaste werkdagen om organisatorische redenen, dus is het benoemen wie wanneer aanwezig is niet altijd van toepassing.

Bel voor een afspraak: 020 512 5110

Diabetesvoet
U kunt hier het verwijsformulier voor de Diabetesvoet downloaden.