Nieuwsarchief

Terug naar Nieuwsarchief

Avond Symposium traumageriatrie groot succes

30 november 2016
Printervriendelijke versie
Avond Symposium traumageriatrie groot succes

Ruim 60 huisartsen, (ambulance)verpleegkundigen, specialisten ouderengeneeskunde en andere geïnteresseerden zijn op 3 november afgekomen op het avondsymposium traumageriatrie in MC Slotervaart. Dit symposium werd gehouden naar aanleiding van het nieuwe zorgpad heupfracturen bij kwetsbare ouderen, waarmee sinds kort in MC Slotervaart is gestart. In dit zorgpad wordt door middel van efficiënte, multidisciplinaire en adequate zorg gestreefd om kwetsbare ouderen met een heupfractuur zo snel mogelijk te opereren en te revalideren. 

Het symposium werd geopend door professor Erik Scherder, die in zijn presentatie het grote belang van bewegen (ook bij kwetsbare ouderen) voor het behoud van het algeheel functioneren benadrukte. Uiteraard werd tijdens het symposium uitgebreid stilgestaan bij het nieuwe zorgpad, maar ook onderwerpen als valpreventie en het plaatsen van pijnblokkades door de ambulanceverpleegkundige bij patiënten met een heupfractuur kwamen aan bod. In de pauze kon een ieder aan de slag om zelf osteosynthese te verrichten bij een heupfractuur in een simulatieopstelling. De avond werd afgesloten door een presentatie van bewegingswetenschapper Claudine Lamoth die ons een kijkje geeft in de nabije toekomst waarbij interactieve games zorgen voor valpreventie en revalidatie bij kwetsbare ouderen.

Tijdens het symposium waren de reacties van vrijwel een ieder zeer positief. In de evaluatie werd de avond hoog gewaardeerd. Concluderend kan er worden terugkeken op een succesvol symposium!