Informatiepagina faillissement MC Slotervaart

Printervriendelijke versie

Op deze pagina vindt u updates over de actuele situatie binnen
MC Slotervaart

MC Slotervaart is op 25 oktober 2018 failliet verklaard. Het faillissement betekent dat het ziekenhuis gesloten is. Patiënten die acute zorg nodig hadden, zijn overgeplaatst naar andere ziekenhuizen. Ook de poliklinische patiënten zijn overgedragen aan andere zorginstellingen.

Meer informatie over het faillissement van MC Slotervaart is te lezen op de website van de curatoren.

UPDATE


In verband met de Corona-maatregelen is de verificatievergadering van 2 april 2020 opgeschort door de Rechtbank Amsterdam. Zodra de nieuwe datum bekend is, worden alle schuldeisers hierover direct geinformeerd.

16 maart 2020: Curatoren MC Slotervaart adviseren positief over aangeboden crediteurenakkoord. Lees hier het persbericht. 

9 maart 2020: UMC Utrecht gaat medische dossiers MC Slotervaart vanaf 20 april 2020 beheren. Lees hier het persbericht.

Vragen en antwoorden - beheer medische dossiers UMC Utrecht vanaf 20 april 2020

17 december 2019: Het college van B en W van de gemeente Amsterdam en de Amsterdamse vastgoedonderneming Zadelhoff hebben overeenstemming bereikt over de toekomstige invulling van het voormalig Slotervaartziekenhuis. Hierdoor wordt de laagdrempelige zorgfunctie in dit deel van de stad voor de langere termijn behouden. Zadelhoff gaat het complex transformeren tot een modern zorgcentrum.  Lees hier het persbericht.


Het aanvragen van uw medisch dossier-

Het UMC Utrecht beheert vanaf 20 april 2020 de medische dossiers van patiënten die zijn behandeld in MC Slotervaart. Na het faillissement op 25 oktober 2018 zijn alle activiteiten in het ziekenhuis gestopt. In het belang van de patiënten was het noodzakelijk het beheer van de medische dossiers elders onder te brengen. Het ministerie van VWS is nauw betrokken geweest bij het vinden van een oplossing hiervoor.

Iedere patiënt heeft het recht om zijn/haar dossier op te vragen. Bij de curatoren van MC Slotervaart kan dit tot 20 april 2020 via onderstaand aanvraagformulier welke u per post of mail naar ons kunt sturen. Naast het aanvraagformulier ontvangen wij graag een kopie van uw geldig legitimatiebewijs. Zodra de kopie van uw medisch dossier is gemaakt, ontvangt u de kopie via aangetekende post. Lees voor meer informatie de Q&A (vragen en antwoorden) over de medische dossiers.

 

Document aanvraagformulier.

Document machtigingsformulier.

Document Q&A medische dossiers.

 

Heeft u vragen? Neem contact op met ons dossiercentrum via e-mail (dossieruitgifte@slz.nl) of telefoon (020 - 512 41 47). De openingstijden van het dossiercentrum zijn:

Maandag            08.00 t/m 16.00 uur

Dinsdag             08.00 t/m 16.00 uur

Woensdag          08.00 t/m 16.00 uur

Donderdag         08.00 t/m 16.00 uur

Vrijdag              08.00 t/m 16.00 uur

Brieven naar patienten

Op 23 november 2018 is een brief gestuurd aan alle patiënten van MC Slotervaart met een lopende behandeling. Deze brief is beschikbaar in de talen nederlands, engels, turks en arabisch. Groepsgewijs, per vakgroep/specialisme, zullen de patiënten in een volgende brief worden geinformeerd over in welke ziekenhuis ze terecht kunnen voor verdere afspraken. Deze brief is voor het einde van het jaar 2018 verstuurd.

De ruim 73.000 patienten die onder controle stonden van MC Slotervaart tijdens het faillisement, zijn per brief geinformeerd over waar hun behandeling kan worden voortgezet. Hier de brieven per vakgroep/aandoening :  geriatrie, amsterdam slaapcentrum, orthopedie, neurologie, longgeneeskunde, bariatrie, reumatologie, cardiologie CCN, cardiologie OLVG, pijnbestrijding, infectieziekten, keel- neus en oorheelkunde OLVG, keel- neus en oorheelkunde BovenIJ, plastische chirurgie, chirurgie, dermatologie, interne geneeskunde, maag darm leverziekten, nierinsufficientie, diabetes, oogheelkunde, vaatchirurgie, kaakchirurgie, urologie en urologie neuromodulatie. De patiënten oncologie en neurochirurgie zijn persoonlijk overgedragen aan andere ziekenhuizen.

Aanvragen pathologie
Voor het opvragen ten behoeve van pathologie kan een aanvraag worden gefaxt naar nummer 020-512 5227.  Lees hier informatie over de overdracht van het weefselarchief.

Het indienen van een klacht

U kunt een opmerking of klacht indienen over alle aspecten van MC Slotervaart waarover u ontevreden bent. Dit kan gedaan worden door u als patiënt, de wettelijk vertegenwoordiger van patiënten en directe nabestaanden van patiënten. Als u een klacht wilt indienen, adviseren wij u onderstaand formulier in te vullen en per e-mail te versturen naar klachtenfunctionaris@slz.nl of per post te versturen naar:

MC Slotervaart

t.a.v. klachtenfunctionaris

Postbus 90440

1006 BK Amsterdam

Document Klachtenformulier.


Nieuws

16 maart 2020:
Curatoren MC Slotervaart adviseren positief over aangeboden crediteurenakkoord.

9 april 2020
UMC Utrecht gaat medische dossiers MC Slotervaart beheren 

17 december 2019
Overeenstemming tussen gemeente Amsterdam en Zadelhoff over toekomst Slotervaartziekenhuis

 5 november 2019
Overdracht Weefselarchief naar Amsterdam UMC

30 oktober 2019
Curatoren richten zich op uitbetaling crediteuren in april 2020

4e faillissementsverslag MC Slotervaart

10 juli 2019

3e faillissementsverslag MC Slotervaart

27 juni 2019

Opbrengst veiling 1.5 miljoen

24 juni 2019

Bieding gemeente Amsterdam te laag voor koop pand MC Slotervaart

25 april 2019

Ton voor inventaris IC en Dagverpleging  

18 april 2019
Resultaat veiling poliklinieken 220 duizend euro

9 april 2019

2e Faillissementsverslag MC Slotervaart

2 april 2019
Persbericht - Operatiekamers brengen 4 ton op

27 maart 2019

Persbericht - Opbrengst veiling Radiologie MC Slotervaart 5 ton

21 maart 2019
Persbericht - Curatoren stellen gemeente Amsterdam aansprakelijk

20 maart 2019
Persbericht - Volgende stap in grote veiling MC Slotervaart

7 maart 2019
Persbericht - Start veiling MC Slotervaart

9 januari 2019
1e faillissementsverslag curatoren MC Slotervaart

20 december 2018
Persbericht - Alle patiënten nu geïnformeerd


17 december 2018
Persbericht - Weer 10.000 brieven over voortzetting zorg verstuurd

14 december 2018
Persbericht - Duidelijkheid voor groot deel patienten

11 december 2018
Persbericht - Amsterdam Slaap Centrum voortgezet in Zaans Medisch Centrum