Nieuwsarchief

Terug naar Nieuwsarchief

Persbericht: Bieding gemeente Amsterdam te laag voor koop pand MC Slotervaart

24 juni 2019
Printervriendelijke versie

Curatoren willen nu spoedige afwikkeling met 100% betaling aan alle gedupeerden in faillissement

De curatoren Marc van Zanten en Marlous de Groot hebben het bod van de gemeente Amsterdam op het pand van het ziekenhuis niet geaccepteerd. “Het bod is te laag ten opzichte van het aanbod dat Zadelhoff ons heeft gedaan”, aldus curator Marc van Zanten. “Richting de crediteuren kunnen wij het bod van de gemeente onmogelijk accepteren. Het zou ingaan tegen onze wettelijke taak om te streven naar de hoogst mogelijke opbrengst. Het bod is zelfs in het meest positieve scenario ongeveer 10 miljoen lager dan we in het geval van het crediteurenakkoord zouden ontvangen.” De curatoren streven ernaar om nu snel met Zadelhoff tot een afwikkeling van het crediteurenakkoord te komen. Dit is alleen mogelijk indien de gemeente Amsterdam en Zadelhoff snel tot definitieve overeenstemming komen. Naar mening van de curatoren is dit ook mogelijk nu aan alle bezwaren van de gemeente Amsterdam tegemoet wordt gekomen.

Binnen twee weken na het faillissement vestigde de gemeente Amsterdam het zogenoemde voorkeursrecht op het pand van MC Slotervaart. De curatoren betwisten dit. Zij zijn hierdoor gedwongen om de gemeente het eerste recht van koop te geven. Het vormde onder meer een belemmering voor een doorstart van het ziekenhuis. Twistpunt is het verschil van waardering. De gemeente heeft vorige week een bieding gedaan, maar de curatoren weten na een verkenning dat de marktwaarde van het pand in Amsterdam West veel hoger ligt. Dit bleek ook wel nadat Zadelhoff via een akkoord met alle crediteuren in het faillissement minimaal 45 miljoen euro over heeft voor de boedel én het onroerend goed.

10 miljoen minder
De curatoren hebben zorgvuldig beoordeeld of de gezamenlijke crediteuren net zo goed af zouden zijn met de verkoop van het pand aan de gemeente. Dit blijkt duidelijk niet het geval. In het meest positieve scenario zou verkoop aan de gemeente 10 miljoen minder opleveren voor de crediteuren.

Aandeelhouders leveren aandelen in
De curatoren willen nu snel met Zadelhoff tot een afronding van het crediteurenakkoord komen. De gemeente Amsterdam is hier geen voorstander van, omdat met dit akkoord de aandeelhouders eigenaar én betrokken zouden blijven bij de activiteiten in het pand. Dit bezwaar kan geen stand meer houden nu de aandeelhouders schriftelijk hebben aangegeven hun aandelen in Slotervaartziekenhuis BV over te dragen aan Zadelhoff. Zij komen pas weer in bezit van hun aandelen als uit het oorzakenonderzoek zou blijken dat hen geen blaam treft met betrekking tot het faillissement.

Akkoord ook voor medewerkers positief
Zadelhoff en de aandeelhouders zijn ook voorstander van een onafhankelijk onderzoek naar de oorzaken van het faillissement ‘Met de toezeggingen denken wij dat er gehoor wordt gegeven aan de voornaamste bezwaren van de gemeente”, aldus Van Zanten. “Zadelhoff wil immers net zoals de gemeente laagdrempelige zorg in het pand huisvesten. Maar met de betrokkenheid van Zadelhoff en het daarbij horende crediteurenakkoord kunnen we alle openstaande rekeningen voldoen. Dat is ontzettend goed nieuws! Naast de bedrijven en instellingen die nog geld tegoed hebben, krijgen ook de medewerkers hun opgespaarde (PLB-) uren uitbetaald. Tevens ontvangen specialisten nog achterstallige loonbetalingen die het UWV niet heeft overgenomen na het uitspreken van het faillissement.

Rechtszaak
De gemeente heeft hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak van de rechter-commissarissen van 4 juni 2019. In deze uitspraak heeft de rechter-commissaris het verzoek van de gemeente om de curatoren te bevelen een oorzakenonderzoek in te stellen afgewezen. Ook het tweede verzoek van de gemeente om de curatoren te bevelen met haar onderhandelen te starten over de verwerving van het vastgoed te starten, is afgewezen door de rechter-commissaris. Woensdag vindt de mondelinge behandeling van het beroep in de rechtbank in Amsterdam plaats.

#Einde persbericht