Nieuwsarchief

Terug naar Nieuwsarchief

UMC Utrecht gaat medische dossiers MC Slotervaart beheren

09 maart 2020
Printervriendelijke versie

Het UMC Utrecht beheert vanaf 20 april 2020 de medische dossiers van patiënten die zijn behandeld in MC Slotervaart. Na het faillissement op 25 oktober 2018 zijn alle activiteiten in het ziekenhuis gestopt. In het belang van de patiënten was het noodzakelijk het beheer van de medische dossiers elders onder te brengen. Het ministerie van VWS is nauw betrokken geweest bij het vinden van een oplossing hiervoor. De curatoren Marc van Zanten en Marlous de Groot zijn blij dat het UMC Utrecht deze belangrijke taak op zich neemt.

Weinig verandering voor patiënt
Het beheer van de medische dossiers van patiënten verandert inhoudelijk niet. De medische dossiers van MC Slotervaart blijven gescheiden van het eigen medisch archief van het UMC Utrecht. Zij zullen dezelfde wet- en regelgeving toepassen als MC Slotervaart. Dit betekent dat de medisch dossiers ten minste 20 jaar vanaf de laatste aanpassing van het dossier worden bewaard en kunnen worden opgevraagd. Het beroepsgeheim is ook in het UMC Utrecht van kracht: de medewerkers van het UMC Utrecht mogen de medische gegevens niet bekijken of door andere zorgverleners laten lezen, zonder toestemming van de patiënt. Patiënten en hun nieuwe zorgverlener(s) kunnen tot het einde van de bewaartermijn een kopie van het medisch dossier bij het UMC Utrecht aanvragen. Het enige wat verandert, is de locatie waar patiënten een kopie van hun medisch dossier kunnen aanvragen. Dit kan vanaf 20 april 2020 niet meer bij het MC Slotervaart, maar bij het UMC Utrecht.


Aanvraag medisch dossier

Tot 20 april 2020 kunnen kopieën worden aangevraagd bij MC Slotervaart. Daarna kan dat bij het speciale MC Slotervaart-loket in het UMC Utrecht. Patiënten hoeven hiervoor niet zelf naar Utrecht te komen. Aanvragen kan via e-mail (mcslotervaartdossier@umcutrecht.nl) of door telefonisch contact met het loket (088-755 88 66). Het medisch dossier wordt aangetekend verstuurd.

Patiënten hoeven nu niets te doen. Het UMC Utrecht bewaart de medische dossiers vanaf 20 april 2020. Meer informatie is te vinden op:

www.umcutrecht.nl/mcslotervaartloket , www.mcslotervaart.com en https://cms.law/nl/nld/publication/bankruptcies/slotervaartziekenhuis-b.v.

Patiënten die het niet met genoemde overdracht eens zijn of die vragen hebben, kunnen vóór 20 april contact opnemen via e-mail (overdracht@slz.nl) of per telefoon (020-512 41 47).

 Geen zeggenschap nieuwe eigenaar

Op 17 december 2019 is bekend gemaakt dat de Slotervaartziekenhuis B.V. in handen komt van vastgoedbeheerbedrijf Zadelhoff. Deze onderneming gaat het ziekenhuiscomplex verbouwen tot een modern zorgcentrum. De medische dossiers gaan niet over naar Zadelhoff, maar naar het UMC Utrecht. Zadelhoff ziet de medisch dossiers dus niet in en krijgt geen enkele zeggenschap over de dossiers.

  #Einde persbericht