Opvragen medische gegevens

Printervriendelijke versie

Opvragen medische gegevens

Hierbij informeren wij u dat het voldoen aan een verzoek om een kopie van een medisch dossier door het aantal verzoeken mogelijk langer dan een maand in beslag neemt.

Het is voor de voortzetting van uw zorg overigens niet nodig uw medisch dossier nu direct op te vragen. Uw medische gegevens worden in beginsel (voor zover relevant) overgedragen aan de arts die de zorg voortzet. De medische dossiers zullen bovendien worden bewaard conform de wettelijke bewaartermijn (van veelal ten minste 15 jaar). Daarnaast zal worden zorggedragen voor een informatiepunt waar u gedurende de wettelijke bewaartermijn altijd een kopie van uw medisch dossier kunt opvragen.

Mocht u nog vragen hebben, neemt u dan contact op met ons call center op telefoonnummer 020-5124600.

Voor het opvragen van uw medische gegevens kunt u dit aanvraagformulier printen, invullen en ondertekend met een kopie van een geldig legitimatiebewijs sturen aan cma.po.slz@slz.nl of per post naar MC Slotervaart/ Centraal Medisch Archief (CMA), Postbus 90440, 1006 BK Amsterdam. Voor het opvragen van medische dossiers van SEZOZ, MR 70 of STIMEZO kunt u hetzelfde formulier gebruiken.

Neem altijd uw identiteitsbewijs en medicatieoverzicht mee naar uw afspraak in het ziekenhuis! Dit geldt ook voor kinderen.
Het is nodig om uw onderzoek, opname of afspraak/behandeling zo veilig mogelijk te laten verlopen. Meer weten? Kijk op onze webpagina over Inschrijving & Identificatie.

Contract met zorgverzekeraars
Wij zijn door alle verzekeraars gecontracteerd, maar niet voor alle zorg. Wij adviseren u bij uw verzekeraar na te gaan of de zorg waarvoor u komt, vergoed wordt.