Cliëntenraad

Printervriendelijke versie

De cliëntenraad van MC Slotervaart behartigt de gezamenlijke belangen van de patiënten van het ziekenhuis.

Deze belangen zijn bijvoorbeeld:

Kortom alles waarmee u te maken kunt krijgen als patiënt van MC Slotervaart. De belangenbehartiging vindt plaats door de invloed die de cliëntenraad heeft op het beleid en de uitvoering daarvan.

De leden van de raad zijn veelal zelf patiënt of patiënt geweest van het ziekenhuis.

Hun persoonlijke ervaring en de gesprekken die zij met medepatiënten voeren stelt hen in staat die taak uit te voeren.

Het contact met u of informatie van u over uw ervaringen zijn uiterst waardevol.

Uw mening wordt graag gehoord! Clientenraad@slz.nl

Samenvatting Jaarverslag Cliëntenraad 2017