Cliëntenraad jaarprijs

Printervriendelijke versie

In 2010 heeft de cliëntenraad aan de Raad van Bestuur het initiatief voorgelegd tot het instellen van een jaarlijkse prijs voor een afdeling van het ziekenhuis die een product of dienst ontwikkelt die in belangrijke mate bijdraagt tot een toename in de tevredenheid en / of welzijn van de patiënten. Het ziekenhuis heeft dat initiatief overgenomen en daar een prijs aan verbonden van € 1.000.

Jaarlijks worden afdelingen uitgenodigd een inschrijving te doen. Drie van die inzendingen worden door de cliëntenraad genomineerd voor de prijs. De prijs wordt in het openbaar uitgereikt. De genomineerden presenteren hun project en het verloop daarvan sedert de inzending. Na afloop van die presentaties maakt de cliëntenraad de prijswinnaar bekend. 

Van de prijsuitreiking wordt een reportage gemaakt en gepubliceerd zodat andere afdelingen door de inzendingen kunnen worden geïnspireerd.

Het bedrag dient door de afdeling te worden besteed in het kader van het verder ontwikkelen van het ingediende voorstel. Dit ter beoordeling van de ziekenhuis-organisatie.