Raadpleging

Printervriendelijke versie

Wat kan de cliëntenraad voor u betekenen?
De cliëntenraad van MC Slotervaart wil samen met u proberen de zorg in het ziekenhuis te verbeteren. En, waar u die zorg al goed vindt, dat vooral zo te houden. 

Daarvoor hebben we uw medewerking nodig! 

Wij vragen u dat te doen na een bezoek aan de polikliniek of na een opname in de kliniek of dagbehandeling, maar ook na een bezoek aan de spoedeisende hulp. 

  • Wij vragen naar uw ervaringen waar u tevreden over bent. 
  • Daarnaast vragen wij naar ervaringen waarvan u vindt dat die beter zouden kunnen. 

We stellen het op prijs indien u hiervan elk één tot drie voorbeelden zou kunnen geven. 

De ervaringen tijdens uw verblijf of uw bezoek kunnen te maken hebben met bijvoorbeeld:

  • Bejegening Wachttijden Hygiëne
  • Behandeling Maaltijden Schoonmaak
  • Informatie Bezoek Patiëntentelevisies
  • Voorlichting Bezoektijden Parkeren

Op deze wijze leren we de positieve kanten van het ziekenhuis en de minder positieve kanten kennen. In onze gesprekken met de directie zullen we uw ervaringen bespreken. Daarna kunnen adviezen volgen over wat beter zou kunnen en ook hoe dat beter zou kunnen. 

Wij vragen u op het contactformulier uw ervaringen weer te geven. Indien dat niet voldoende is kunt u dit aanvullen met een email. Geef in ieder geval de datum of periode van uw behandeling op en de afdeling, vermelding van uw naam en adres is niet verplicht. Dit is wel vereist indien u een persoonlijke toelichting wenst te geven op uw reactie bij één van de leden van de cliëntenraad. Dat kan in een gesprek met een één van de leden. Vermeldt in dat geval ook uw telefoonnummer en email. Op de kinderafdeling kunnen de ouders of verzorgers het formulier invullen. Op andere afdelingen kunnen begeleiders (mantelzorgers) het formulier invullen. 

U kunt uw antwoord ook printen en zonder postzegel verzenden aan: voor de contactgegevens zie hiernaast.

De cliëntenraad is door de overheid ingesteld. Elk ziekenhuis is verplicht zo'n raad te hebben. De raad heeft invloed op de gezamenlijke belangen van alle patiënten van het ziekenhuis door middel van het uitbrengen van adviezen ter verbetering van de zorg. De cliëntenraad van MC Slotervaart bestaat uit zeven leden, waarvan de meesten patiënt zijn of zijn geweest van het ziekenhuis. Daarmee heeft de raad al een beeld van het ziekenhuis, maar met uw hulp kan dat completer gemaakt worden. 

De cliëntenraad rekent op uw medewerking!