Samenstelling

Printervriendelijke versie

De Cliëntenraad bestaat uit de volgende leden:

  • Mw. Els Bolding, voorzitter
  • Mw. Mieke van Benthem, lid
  • Mw. Janny Elands, lid
  • Dhr. Jan van der Hilst, lid
  • Mw. Nel van Mourik, lid
  • Dhr. Rob Sandbrink, lid
  • Mw. Paula van der Velden, vice-voorzitter, Secretaris
  • Mw. Marijke van Wijk, lid
  • Dhr. Robert Frank Houbaer, ambtelijk secretaris

Namens de directie van MC Slotervaart is Mw. M. Tichem de overlegpartner.