Werkplan

Printervriendelijke versie

Jaarlijks stelt de cliëntenraad een werkplan of een jaarplan op. Hierin geeft de raad aan welke activiteiten zij in dat jaar als zijn belangrijkste activiteiten ziet.

Uiteraard vindt dat niet plaats zonder terugblik naar het voorgaande jaar.

Voortgang lopende zaken

 • Cliëntenraadjaarprijs
 • Overleg met de medische staf
 • Overleg met de ondernemingsraad
 • Overleg met de directie
 • Overleg met de Raad van Commissarissen
 • Overleg met de klachtenfunctionaris
 • Deelname open dag in de zorg
 • Betrokkenheid bij voorzieningen
  -
  parkeren
  -
  patiëntentelevisie
 • Studiedag cliëntenraad
 • Verhouding ziekenhuis en zorgverzekeraars